Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2003 z dne 27. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2003 z dne 27. 3. 2003

Kazalo

1253. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Razvojni center Brežice", stran 3736.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97 in 70/97) ter 51. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95, 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 3. seji dne 3. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Razvojni center Brežice«
1. člen
Dopolni se odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Razvojnega centra Brežice« (Uradni list RS, št. 70/98, 3/01, 58/01), in sicer se v 4. členu (dejavnost zavoda) dodajo 5 alinei, ki se glasijo:
– 73.101 – Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
– 73.102 – Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
– 73.202 – Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike,
– 22.120 – Izdajanje časopisov,
– 22.130 – Izdajanje revij in periodike.
2. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center Brežice (Uradni list RS, št. 70/98) se spremeni drugi odstavek 6. člena, ki se po novem glasi:
Člane UO imenujejo:
– Občinski svet dva predstavnika,
– Župan enega predstavnika,
– Upravna enota enega predstavnika,
– Območna obrtna zbornica Brežice dva predstavnika,
– Občinski odbor Gospodarske zbornice enega predstavnika.
3. člen
Druga določila odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center Brežice ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 301-2/98
Brežice, dne 17. januarja 2003.
Župan
Občine Brežice
Mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost