Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2003 z dne 27. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2003 z dne 27. 3. 2003

Kazalo

1247. Navodilo o izračunu postavke "Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij" v obrazcu KUS, stran 3731.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena sklepa o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske ustreznosti zavarovalnice (Uradni list RS, št. 3/01, 68/01, 22/02, 69/02 in 117/02) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
N A V O D I L O
o izračunu postavke “Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij” v obrazcu KUS
1. Splošne določbe
S tem navodilom Agencija za zavarovalni nadzor predpisuje izračun postavke “Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij”, v obrazcu KUS, iz sklepa o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske ustreznosti zavarovalnice (Uradni list RS, št. 3/01, 68/01, 22/02, 69/02 in 117/02; v nadaljevanju: sklep o kapitalski ustreznosti).
2. Izračun postavke
Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij je seštevek posebnega prevrednotovalnega popravka kapitala v zvezi z:
– zemljišči,
– zgradbami,
– opremo,
– dolgoročnimi finančnimi naložbami v kapital podjetij v skupini in pridruženih podjetij,
– dolgoročnimi finančnimi naložbami v kapital drugih podjetij,
– danimi posojili in
– drugimi finančnimi inštrumenti, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij.
Izračun postavke je predpisan z vsebino in obliko obrazca PPPK, ki je sestavni del navodila.
3. Poročanje
Zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe predložijo obrazec PPPK, po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja, v rokih iz 2. člena sklepa o kapitalski ustreznosti.
4.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 19. marca 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost