Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2003 z dne 27. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2003 z dne 27. 3. 2003

Kazalo

1219. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev, stran 3617.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) in v zvezi s prvim odstavkom 1. člena zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list RS, št. 29/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
1. člen
V uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list RS, št. 115/02), se v prilogi za tarifno oznako »0102 90 79 – – – – – drugo« doda naslednje besedilo:
"0103 Živi prašiči
 - Drugi
0103 92 - - mase 50 kg ali več:
 - - - domačih pasem:
0103 92 19 - - - - drugi 20,00".
Vse tarifne oznake v okviru tarifne oznake 0203 s pripadajočim besedilom se nadomestijo z naslednjim besedilom:
 
"0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
 - Sveže ali ohlajeno:
0203 11   - - trupi in polovice s kožo:
0203 11 10 - - - domačih prašičev 50,00
0203 11 90 - - - drugo 50,00
0203 12   - - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
 - - - domačih prašičev:
0203 12 11 - - - - šunke in njihovi kosi 72,00
0203 12 19 - - - - plečeta in njihovi kosi 72,00
0203 12 90 - - - drugo 72,00
0203 19 - - drugo:
 - - - domačih prašičev:
0203 19 11 - - - - prednji deli in njihovi kosi 81,00
0203 19 13 - - - - ledja in njihovi kosi, s kostmi 81,00
0203 19 15 - - - - prsa s potrebušino in maščobo, kosi 81,00
 - - - - drugo:
0203 19 55 - - - - - brez kosti 81,00
0203 19 59 - - - - - drugo 81,00
0203 19 90 - - - drugo 81,00
 - Zamrznjeno:
0203 21 - - trupi in polovice:
0203 21 10 - - - domačih prašičev 50,00
0203 21 90 - - - drugo 50,00
0203 22 - - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
 - - - domačih prašičev:
0203 22 11 - - - - šunke in njihovi kosi 72,00
0203 22 19 - - - - plečeta in njihovi kosi 72,00
0203 22 90 - - - drugo 72,00
0203 29 - - drugo:
 - - - domačih prašičev:
0203 29 11 - - - - prednji deli in njihovi kosi 73,00
0203 29 13 - - - - ledja in njihovi kosi, s kostmi 73,00
0203 29 15 - - - - prsa s potrebušino in maščobo, kosi 73,00
 - - - - drugo:
0203 29 55 - - - - - brez kosti 73,00
0203 29 59 - - - - - drugo 73,00
0203 29 90 - - - drugo 73,00".
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-03/2001-9
Ljubljana, dne 20. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost