Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2003 z dne 28. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2003 z dne 28. 2. 2003

Kazalo

816. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 4 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah protokola 3 o pravilih o poreklu blaga, stran 2569.

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 5/01) in 72. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 4 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah protokola 3 o pravilih o poreklu blaga
1. člen
V uredbi o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 4 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah Protokola 3 o pravilih o poreklu blaga (Uradni list RS, št. 116/02) se naslov uredbe spremeni tako, da se glasi:
“Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 4 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah Protokola 3 o pravilih o poreklu blaga in Sklepa št. 1/2003 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah Protokola 2 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo.“
2. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Litve, ki so navedeni v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto“. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.“
3. člen
V 7. členu se za drugo alineo pika nadomesti s podpičjem ter doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“– 1934 za izdelke iz priloge 5 k tej uredbi.“
4. člen
V prilogi 3 se:
– črtata tarifni oznaki 0305 in 1604 s pripadajočim besedilom;
– pri tarifni oznaki 1806 carinska kvota poveča na 50 ton.
5. člen
Za prilogo 4 se doda nova priloga 5, ki se glasi:
6. člen
Ta uredba začne veljati 1. marca 2003.
Št. 333-09/2000-12
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina