Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003

Kazalo

733. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Krka, tovarna zdravil Novo mesto, stran 2456.

Na podlagi 47. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) in Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) je župan Mestne občine Novo mesto dne 17. 2. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Krka, tovarna zdravil Novo mesto
1. člen
Javno se razgrne:
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Krka, tovarna zdravil Novo mesto
2. člen
Zazidalni načrt za tovarno zdravil Krka je bil sprejet z Odlokom leta 1994 (Uradni list RS, št. 78/94). Spremembe in dopolnitve so bile izvedene dvakrat (Uradni list RS, št. 21/97 in 3/00).
Tokratne spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta, ki se razgrinjajo, se nanašajo na:
– gradnjo skladišča tekočih surovin na novi lokaciji
– nadomestno gradnjo objekta sinteze 3
– gradnjo objekta sinteze 4
– gradnjo servisnega objekta za potrebe sintez
– spremembe in dopolnitve objektov infrastrukture znotraj območja tovarne in navezav na javno infrastrukturo.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Krka, tovarna zdravil Novo mesto bo javno razgrnjen v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih krajevne skupnosti Ločna Mačkovec, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava v krajevni skupnosti Ločna Mačkovec. Obvestilo o času in kraju javne razgrnitve bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve / Oddelek za prostorsko planiranje, Novi trg 6, Novo mesto.
Št. 350-03-34/02
Novo mesto, dne 17. februarja 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost