Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003

Kazalo

731. Sklep o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto, stran 2455.

Na podlagi 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 6/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 –70/00, 16/02 – odločba US in 51/02), 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02), Odloka o izvajanju gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/2002 in 92/2002) in Odloka o določitvi načina izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in o podelitvi koncesije v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/2002 in 81/2002) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 2. seji dne 6. 2. 2003 po obravnavi predloga sklepa o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto sprejel
S K L E P
o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto
1
S tem sklepom se določijo nove cene storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto. Nove cene se določijo tako, da se osnovne cene iz koncesijske pogodbe za distribucijo zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto, povečajo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v obdobju september 2002 – december 2002. Rast cen je znašala 1,911%, nove cene storitev pa so naslednje:
-------------------------------------------------------------------------
Zap.  Storitev              Enota mere    Cena storitve
št.
-------------------------------------------------------------------------
1.   Upravljanje omrežja         SIT/m         1.080,26
2.   Tekoče vzdrževanje omrežja     SIT/m          172,23
3.   Investicijsko vzdrževanje omrežja  SIT/m          61,15
4.   Marža                SIT/m3          21,59
5.   Naročnina              SIT/leto       10.700,66
6.   Prvi pregled plinske napeljave   SIT/kos        8.183,45
7.   Izdelava plinskega priključka    SIT/kos       84.534,47
-------------------------------------------------------------------------
2
V cenah storitev ni vključen davek na dodano vrednost (DDV).
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-9/2002
Novo mesto, dne 6. februarja 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost