Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003

Kazalo

725. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov, stran 2435.

Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, zakon o ohranjanju narave – 56/99, zakon o javnih skladih – 22/00) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov
1. člen
V pravilniku o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Uradni list RS, št. 15/00 in 54/02) se za 10. členom doda nov 10.a člen, ki se glasi:
“10.a člen
Imetnik naprave iz 5. člena tega pravilnika mora imeti načrt odstranjevanja odpadnih PCB.
Načrt odstranjevanja odpadnih PCB iz prejšnjega odstavka mora glede na vrsto PCB naprave, količine PCB v njej in njene pričakovane življenjske dobe vsebovati najmanj podatke o:
– količini PCB tekočine in vsebnosti PCB v tekočini,
– obstoječih in predvidenih ukrepih za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje,
– obstoječih in predvidenih načrtih zamenjave polnitve in dekontaminacije PCB naprave,
– odstranjevanju odpadnih PCB.
Načrt odstranjevanja odpadnih PCB iz prvega odstavka tega člena se izdela za obdobje do 2010, podrobneje pa za obdobje štirih let, in sicer za obdobje od 2003 do 2006 ter za obdobje od 2007 do 2010. Načrt odstranjevanja mora v zvezi z odstranjevanjem odpadnih PCB upoštevati usmeritve iz operativnega programa varstva okolja na področju odstranjevanja polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov.“.
2. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
“14.a člen
Oseba, ki je pridobila dovoljenje iz 12. člena tega pravilnika, mora za vsako koledarsko leto izdelati poročilo o izvedenih dekontaminacijah naprav, predmetov, materialov ali tekočin, ki so vsebovale PCB, in ga predložiti ministrstvu do 31. marca za preteklo leto.“.
3. člen
V 17. členu se v prvem stavku besedilo “3., 4., 10., 11. in 16.“ nadomesti z besedilom “3., 4., 5., 10., 11. in 16.“.
4. člen
V 18. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Imetnik obstoječe naprave iz 5. člena tega pravilnika mora zagotoviti izdelavo načrta odstranjevanja odpadnih PCB in ga posredovati ministrstvu najkasneje do 31. marca 2004. Sestavni del načrta odstranjevanja PCB je podroben opis obstoječih naprav, izdelan v obliki obrazca iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika “.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-11-6/2003
Ljubljana, dne 10. februarja 2003.
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost