Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21. 2. 2003

Kazalo

719. Uredba o spremembah uredbe o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku, stran 2375.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 69. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00 in 67/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku
1. člen
V uredbi o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 52/02) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Alarmna vrednost za žveplov dioksid je 500 µg/m3.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Alarmna vrednost za dušikov dioksid je 400 µg/m3.«.
2. člen
V prilogi 1 se naslov druge tabele spremeni tako, da se glasi:
»II. MEJNE VREDNOSTI IN SPREJEMLJIVO PRESEGANJE ZA DUŠIKOV DIOKSID IN DUŠIKOVE OKSIDE«.
V drugi tabeli se v tretji vrstici v tretjem stolpcu mejna koncentracija za varstvo rastlin v naravnem okolju spremeni tako, da se glasi:
»30 µg/m3 NOx«.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-14/2002-2
Ljubljana, dne 13. februarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost