Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

684. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2003, stran 2328.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87 in 16/87), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 36/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, in 51/02) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 2. redni seji dne 29. 1. 2003 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se ugotavlja povprečna gradbena cena stanovanj, povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2003.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine objekta, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega opremljanja, je v Občini Sevnica dne 31. 12. 2002, znašala 141.058,70 SIT.
Vrednost se med letom valorizira v skladu s povprečnimi indeksi za stanovanjsko gradnjo, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč (III. stopnja opremljenosti, gostota poselitve 100–200 ljudi/ha) so dne, 31. 12. 2002, znašali:
– za individualno komunalno rabo = 8.323,40 SIT /m2 koristne stanovanjske oziroma poslovne površine;
– za kolektivno komunalno rabo = 12.855,40 SIT/m2 koristne stanovanjske oziroma poslovne površine.
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
4. člen
Vrednost m2 stavbnega zemljišča je znašala dne 31. 12. 2002:
– za naselji Sevnica in Boštanj = 1.676 SIT/m2,
– za ostala naselja = 1.118 SIT/m2.
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.
Št. 36001-0002/2003
Sevnica, dne 29. januarja 2003.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti