Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

680. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v Mestni občini Murska Sobota, stran 2324.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01, 76/02) in 4. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij (Uradni list RS, št. 78/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 3. seji dne 23. 1. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, na podlagi katerih Mestna uprava mestne občine Murska Sobota izdaja soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij na območju Mestne občine Murska Sobota, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrati).
2. člen
Podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov je tisti obratovalni čas, ki je daljši od rednega obratovalnega časa, ki ga določa pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99).
Gostinec sme ob upoštevanju določil tega pravilnika določiti podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata v skladu s svojimi poslovnimi interesi, ob upoštevanju turističnega območja, krajevnih običajev, interesa in zahtev gostov.
3. člen
Gostinskim obratom (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči, izletniške kmetije) se lahko odobri podaljšan obratovalni čas kot sledi:
1. Gostinskim obratom:
– v strnjenem stanovanjskem naselju od nedelje do četrtka do 23. ure, ob petkih in sobotah do 24. ure,
– v poslovno-stanovanjskih delih mesta od nedelje do četrtka do 24. ure, ob petkih in sobotah do 1. ure naslednjega dne,
– izven stanovanjskega naselja brez omejitev.
2. Nočnim lokalom (nočni bar, diskoteka ipd.) se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa:
– diskotekam od nedelje do četrtka do 1. ure naslednjega dne, ob petkih in sobotah do 5. ure naslednjega dne,
– nočnim barom cel teden do 5. ure naslednjega dne,
– izven naselja brez omejitev.
3. Letni oziroma gostinski vrtovi in terase smejo obratovati:
– v strnjenih stanovanjskih naseljih do 22. ure,
– v poslovno-stanovanjskih delih mesta do 1. ure naslednjega dne,
– brez omejitev izven stanovanjskih naselij.
4. Gostinski obrati oziroma kmetije iz tega člena, ki niso v strnjenih stanovanjskih naseljih lahko začnejo z obratovalnim časom ob 5. uri.
4. člen
Ne glede na določbe prejšnjih členov lahko mestna uprava izjemoma odobri podaljšanje obratovalnega časa izven določil 3. člena ob raznih prireditvah (koncerti, plesi, revije, veselice, poroke, rojstni dnevi, zaključki ob koncu leta in podobno). Ta podaljšanja obratovalnega časa se lahko odobrijo le za lokale, ki niso v strnjenih stanovanjskih delih Mestne občine Murska Sobota ali pa če ni bilo v zadnjih šestih mesecih nobenih pritožb bližnjih stanovalcev oziroma ugotovljenih kršitev javnega reda in miru in obratovalnega časa s strani policije ali pristojnih inšpekcijskih služb.
Gostinec mora na Mestno upravo mestne občine Murska Sobota posredovati vlogo za odobritev podaljšanja obratovalnega časa za primere iz prvega odstavka tega člena najkasneje 3 dni pred prireditvijo.
5. člen
Soglasje k prijavljenemu podaljšanemu obratovalnemu času se lahko izda največ za obdobje enega leta.
Soglasje se izda v primeru, da zoper gostinca oziroma gostinski obrat ni bilo nobenih utemeljenih pisnih pritožb bližnjih stanovalcev, kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa ugotovljenih s strani policije ali pristojnih inšpekcijskih služb.
6. člen
Gostinskemu obratu, ki je v strnjenem stanovanjskem naselju se dovoli obratovanje dlje kot je določeno v tretjem členu, če pridobi soglasje stanovalcev, ki prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata (stanovanjski objekti ob lokalu in čez cesto).
7. člen
Gostinec mora v primeru, da so že zabeležene pisne pritožbe bližnjih sosedov oziroma se ponavlja kaljenje javnega reda in miru, k vlogi za podaljšanje obratovalnega časa priložiti:
1. soglasje lastnika objekta, v katerem se lokal nahaja, če gostinec ni lastnik lokala
2. mnenje sveta mestne četrti ali krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja
3. soglasje stanovalcev, ki prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata (stanovanjski objekti ob lokalu in čez cesto).
Soglasje in mnenje je veljavno, če je izdano največ 30 dni pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
V primeru, da je večina soglasij ali mnenj negativna in v primeru, da gostinec kljub pozivu mestni upravi mnenj oziroma soglasij ne dostavi v določenem roku, mestna uprava vlogo z odločbo deloma ali v celoti zavrne.
8. člen
Mestna uprava lahko veže izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času na vnaprej določeno časovno obdobje ali na predhodno izpolnitev določenih pogojev in ga ob neizpolnitvi teh pogojev tudi prekliče.
9. člen
Izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času se lahko prekliče v naslednjih primerih:
– ponavljajoče uradno ugotovljene kršitve javnega reda in miru,
– uradno ugotovljene kršitve obratovalnega časa.
10. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija lahko brez soglasja Mestne uprave mestne občine Murska Sobota obratuje dlje, kot traja njihov obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
11. člen
Gostinec mora uskladiti obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije, ki v času uveljavitve tega pravilnika obratuje v podaljšanem obratovalnem času, s tem pravilnikom v roku 30 dni od uveljavitve tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30200-0002/2003
Murska Sobota, dne 23. januarja 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti