Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

668. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjih, najnujnejših bivalnih prostorih in garažah v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, stran 2316.

Na podlagi 62. in 63. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91 – pop., 9/94 – odl. US, 21/94, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00, 22/00, 52/00 – odl. US), 7. člena odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00, 96/01), 24. člena odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01) in 16. člena splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02) je direktorica javnega stanovanjskega sklada s soglasjem Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada mestne občine Ljubljana, danim na 3. seji dne 23. 1. 2003 sprejela
S K L E P
o določitvi višine najemnine v stanovanjih, najnujnejših bivalnih prostorih in garažah v lasti Javnega stanovanjskega sklada mestne občine Ljubljana
1. člen
S tem sklepom se na podlagi odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00 in 06/01 – v nadaljevanju: metodologija) določi višina najemnine v neprofitnih in socialnih stanovanjih v višini najvišje s citirano metodologijo dovoljene najemnine.
2. člen
Višina najemnine za najemnike neprofitnih in socialnih stanovanj, ki so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem in prejemajo subvencijo po navodilu o načinu uveljavljanja znižane neprofitne najemnine za upravičence do najema socialnega stanovanja (Uradni list RS, št. 42/00) se določi na način iz 1. člena tega sklepa tako, da se najemnina v letih 2002 in 2003 določi v višini kot je določena v metodologiji za leto 2004.
3. člen
Višina najemnine za nadomestna stanovanja, oddana v najem na podlagi 154., 155., 156. in 157. člena stanovanjskega zakona, se zaradi ohranjanja že pridobljenih pravic določi na način iz 1. člena tega sklepa.
Taka višina najemnine se določi tudi za hišniška stanovanja in za stanovanja, ki se za določen čas oddajo osebam, ki opravljajo hišniška opravila.
4. člen
V primerih, ko je lastnik stanovanja dolžan skleniti najemno pogodbo na podlagi 54. in 57. člena stanovanjskega zakona, se najemnina določi na način, ki je v metodologiji predpisan za sklenitev najemne pogodbe po 56. členu stanovanjskega zakona.
5. člen
Najemnina za profitna oziroma kadrovska in službena stanovanja se določi na način iz 1. člena tega sklepa tako, da se odstotek od letne vrednosti stanovanja poveča za 25 odstotkov. Enako se izračuna najemnina tudi v primerih sklenitve najemne pogodbe na podlagi 54., 56. in 57. člena stanovanjskega zakona za profitno oziroma kadrovsko stanovanje.
6. člen
Najemnine za najnujnejše bivalne prostore se določi na način iz 1. člena tega sklepa tako, da se najemnina določi v višini, kot je določeno v metodologiji za leto 2004 za upravičence do dodelitve socialnega stanovanja v najem in po vrednosti točke določene v 5. členu odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.
7. člen
Za najemnike stanovanj, ki želijo sedanje stanovanje zamenjati za večje stanovanje, se določi najemnina v višini, ki velja za stanovanja, oddana v najem po uveljavitvi metodologije iz 1. člena tega sklepa.
8. člen
Za protipravno zasedena stanovanja in stanovanjske hiše se uporabnikom zaračuna uporabnina v višini profitne najemnine določene v 5. členu tega sklepa.
9. člen
Za garaže oziroma parkirna mesta v za to grajenih objektih, ki so sestavni del stanovanja, se najemnine izračunajo skladno z metodologijo kot del stanovanja v višini kot določajo predhodni členi.
Za garaže oziroma parkirna mesta v za to zgrajenih objektih, ki niso sestavni del stanovanja se najemnina izračuna na način, kot ga določa odredba o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Uradni list RS, št. 14/99) oziroma drug predpis, ki bo urejal to področje.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 360-788/03
Ljubljana, dne 24. januarja 2003.
Direktorica
Javnega stanovanjskega sklada
mestne občine Ljubljana
Jožka Hegler, u.d.i.a. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti