Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

666. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 2315.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 72/02) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 100/00), je Občinski svet občine Kuzma na 3. redni seji dne 23. januarja 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, 60/99 in 88/01) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
Nagrada podžupana se oblikuje v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti župana, za vodenje občinskega sveta in za pomoč županu pri izvrševanju nalog po potrebi, mu pripada mesečno 33.000 SIT neto.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
Nagrada za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– za udeležbo na sejah občinskega sveta 15.000 SIT neto,
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta 7.500 SIT neto,
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je 4.800 SIT neto.
3. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »na podlagi pete alinee 6. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »v višini 4.800 SIT neto«.
4. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava v naslednjih višinah:
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta in udeležba na seji občinskega sveta 8.800 SIT neto,
– udeležba na seji delovnega telesa nadzornega odbora, katerega član je 6.300 SIT neto.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 032-01/03-1/1
Kuzma, dne 23. januarja 2003.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti