Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

649. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o izvajanju sistematičnega spremljanja kužnih bolezni in cepljenj živali v letu 2003, stran 2294.

Na podlagi 1. točke 45. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o izvajanju sistematičnega spremljanja kužnih bolezni in cepljenj živali v letu 2003
1. člen
V pravilniku o izvajanju sistematičnega spremljanja kužnih bolezni in cepljenj živali v letu 2003 (Uradni list RS, št. 7/03) se za 13. členom dodajo novi 13.a, 13.b in 13.c člen, ki se glasijo:
“13.a člen
Tuberkulinizirati je treba vsa goveda, starejša od 6 tednov. Za goveda, namenjena izključno pitanju, je zgornja meja starosti, do katere je treba živali tuberkulinizirati, 15 mesecev.
Če so bila goveda uvožena in že tuberkulinizirana v letu 2003 v skladu s predpisom, ki ureja karanteno za uvožene živali, ponovna tuberkulinizacija ni potrebna.
Tuberkulinizacijo opravi veterinarska organizacija z bovinim tuberkulinom, ki izpolnjuje pogoje iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, najkasneje do 10. novembra 2003.
Ob tuberkulinizaciji se vzamejo tudi vzorci za preiskave iz 13.b in 13.c člena tega pravilnika.
13.b člen
Na brucelozo je treba serološko preiskati vsa goveda, starejša od 12 mesecev, razen moških živali v prosti reji, ki so namenjene izključno pitanju. Za te živali mora inšpektor izdati odločbo, na podlagi katere gredo lahko te živali le neposredno v zakol in se nikakor ne smejo uporabljati kot plemenske živali.
Vzorce odvzame veterinarska organizacija, preiskave opravi NVI.
13.c člen
Na enzootsko govejo levkozo je treba serološko preiskati vsa goveda, starejša od 24 mesecev.
Med preiskavo črede v letu 2002 in to preiskavo ne sme miniti manj kot štiri mesece in ne več kot 12 mesecev.
Vzorce odvzame veterinarska organizacija, preiskave opravi NVI.”.
2. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
“17.a člen
Na Brucello melitensis je treba enkrat letno serološko preiskati vse mlečne živali iz registriranih rej, ki oddajajo mleko v javno potrošnjo, in vse plemenske ovne ter kozle.”.
3. člen
Za prilogo 1 se doda nova priloga 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-74/02-1
Ljubljana, dne 11. februarja 2003.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Priloga 2


      STANDARDI ZA UPORABO BOVINIH IN AVIARNIH
             TUBERKULINOVTuberkulinski test za potrebe tega pravilnika je treba izvajati s
tuberkulini PPD in HCSM.

Bovini tuberkulin, ki se sme uporabljati za potrebe tega
pravilnika, mora biti pripravljen z enim od naslednjih sevov
Mycobacterium bovis:

- AN5;

- Vallee.

Aviarni tuberkulin je treba pripraviti z enim od naslednjih sevov
Mycobacterium avium:

- D4ER;

- TB56.

PH tuberkulinov mora biti med 6,5 in 7,5.

Dovoljene so naslednje koncentracije fenola in glicerola:

- fenol: 0,5% m/v;

- glicerol: 10% v/v.

Pod pogojem, da so tuberkulini shranjeni v temi in pri
temperaturi od 2 do 8 °C, jih je mogoče uporabljati do konca
naslednjih obdobij po zadnjem zadovoljivem testu jakosti:

- tekoči PPD tuberkulini: dve leti;

- liofilizirani PPD tuberkulini: osem let;

- razredčeni HCSM tuberkulini: dve leti.

Uradne preiskave tuberkulina se morajo izvajati v skladu z
metodami in tehnikami, ki jih določi VURS in jih izda v posebni
publikaciji, ki je dosegljiva javnosti na VURS, opraviti pa jih
mora pooblaščen zavod v državi dobaviteljici.

Koncentracija apliciranega bovinega tuberkulina ne sme biti
manjša od 2000 CTU.

Koncentracija apliciranega aviamega tuberkulina W15 ne sme biti
manjša od 2000 IU.

Količina apliciranega tuberkulina ne sme biti večja od 0,2 ml.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti