Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

645. Pravilnik o pogojih glede kakovosti, metod preskušanja in postopkov za določitev lastnosti amon-nitratnih gnojil, stran 2239.

Na podlagi petega odstavka 7. člena in drugega odstavka 8. člena zakona o mineralnih gnojilih (Uradni list RS, št. 58/02); (v nadaljnjem besedilu: zakona) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K
o pogojih glede kakovosti, metod preskušanja in postopkov za določitev lastnosti amon-nitratnih gnojil*
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja posebne pogoje glede kakovosti, metod preskušanja in postopkov za določitev občutljivosti na toploto ter odpornosti na eksplozivnost amon-nitratnih gnojil.
2. člen
(izraz)
Toplotni cikel je postopek dveh zaporednih segrevanj (stopenj) preskusnega vzorca z običajne temperature na temperaturo 50 °C in vzdrževanje pri tej temperaturi dve uri (stopnja pri 50 °C), nato ohladitev do temperature 25 °C in vzdrževanje pri tej temperaturi dve uri (stopnja pri 25 °C).
3. člen
(lastnosti amon-nitratnih gnojil)
Amon-nitratna gnojila morajo imeti naslednje lastnosti in izpolnjevati naslednje pogoje:
1. poroznost (zadrževanje olja): amon-nitratno gnojilo ne sme po dveh preskusih v toplotnem ciklu zadržati več kot 4% olja;
2. gorljive sestavine: vsebnost gorljivih snovi (ogljik) v amon-nitratnih gnojilih, ki vsebujejo najmanj 31,3% dušika, ne sme presegati 0,2%. Vsebnost gorljivih snovi v amon-nitratnih gnojilih, ki vsebujejo najmanj 28%, vendar največ 31,5% dušika, ne sme presegati 0,4%;
3. reakcija raztopine (pH): raztopina 10 g amon-nitratnega gnojila v 100 ml vode mora imeti pH najmanj 4,5;
4. analiza velikosti zrn: največ 5% zrn amon-nitratnega gnojila sme imeti premer, manjši od 1 mm, in največ 3% zrn sme imeti premer, manjši od 0,5 mm, kar se ugotovi z mrežnatim sitom;
5. vsebnost klora: amon-nitratno gnojilo sme vsebovati največ 0,02% klora.
4. člen
(dodatki)
Amon-nitratna gnojila lahko poleg amonijevega nitrata vsebujejo tudi anorganske dodatke ali inertne snovi, kot so apnenec, dolomit, kalcijev sulfat, magnezijev sulfat oziroma kizerit, če se zaradi tega ne poveča občutljivost na toploto ali eksplozivnost.
5. člen
(skladiščenje amon-nitratnih gnojil)
Za amon-nitratno gnojilo, ki izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika in uspešno opravi preskus odpornosti proti eksplozivnosti iz 8. člena tega pravilnika, se šteje, da ustreza predpisom, ki urejajo skladiščenje nevarnih snovi.
6. člen
(najvišje dovoljene vsebnosti težkih kovin v amon-nitratnih gnojilih)
Težke kovine se amon-nitratnemu gnojilu ne smejo dodajati namenoma. Vsebnost bakra, ki nastane naključno med proizvodnim postopkom, ne sme biti višja od 10 mg/kg. Za druge težke kovine najvišja dovoljena vsebnost ni določena.
7. člen
(preskusi)
Pred preskusom poroznosti amon-nitratnega gnojila je treba celoten reprezentativni vzorec dvakrat obdelati v toplotnem ciklu.
Pred preskusom odpornosti amon-nitratnega gnojila proti eksploziji je treba celoten reprezentativni vzorec petkrat obdelati v toplotnem ciklu.
Lastnosti amon-nitratnih gnojil iz tega člena se ugotavlja po metodah preverjanja skladnosti amon-nitratnih gnojil, ki so v pisni obliki na razpolago pri Upravi RS za varstvo rastlin in semenarstvo in na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP).
8. člen
(preskus eksplozivnosti)
Preskus amon-nitratnega gnojila glede odpornosti proti eksplozivnosti mora potekati v vodoravni brezšivni jekleni cevi pod naslednjimi pogoji:
1. cev: dolžina cevi mora biti najmanj 1000 mm, nominalni zunanji premer cevi najmanj 114 mm in nominalna debelina stene cevi najmanj 5 mm;
2. ojačevalnik: vrsta in masa izbranega ojačevalnika morata biti takšni, da čim bolj povečata eksplozijski tlak;
3. temperatura preskusa: 15 do 25 °C;
4. dokazni svinčeni valji za ugotavljanje eksplozije morajo imeti premer 50 mm in višino 100 mm. Položeni morajo biti na vsakih 150 mm in vodoravno podpirati cev.
Preskus se izvede dvakrat. Preskus je uspešno končan, če se med obema preskusoma en ali več podpornih svinčenih valjev zmečka za manj kot 5%.
Odpornost amon-nitratnih gnojil proti eksplozivnosti se preverja po metodi za določanje odpornosti amon-nitratnih gnojil proti eksploziji, ki je v pisni obliki na razpolago pri Upravi RS za varstvo rastlin in semenarstvo in na spletni strani MKGP.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o tehničnih predpisih za predelovanje amonijevega nitrata, za ravnanje in shrambo amonijevega nitrata in njegovih zmesi (Uradni list FLRJ, št. 31/61 in Uradni list SFRJ, št. 13/66 in 27/68).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-18/2002/20
Ljubljana, dne 24. januarja 2003.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema direktive 80/876/EEC, 87/94/EEC in 97/63/EC.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti