Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2003 z dne 17. 2. 2003

Kazalo

641. Sklep o ustanovitvi Slovenskega sveta za trajnostni razvoj, stran 2235.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 71/93, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) je Vlada Republike Slovenije na 4. seji, dne 16. 1. 2003 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Slovenskega sveta za trajnostni razvoj
1. člen
Ustanovi se Slovenski svet za trajnostni razvoj (v nadaljevanju: svet).
2. člen
Svet je posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije in ji nudi pomoč pri uresničevanju trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji.
3. člen
Naloge sveta so:
– sprejemanje smernic in priporočil za trajnostni razvoj v Republiki Sloveniji,
– vrednotenje dokumentov, ki se tičejo trajnostnega razvoja,
– spremljanje in dajanje morebitnih predlogov k sektorskim programom in strategijam v skladu z načeli trajnostnega razvoja.
4. člen
Člane sveta imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra/ice, pristojnega za regionalni razvoj.
5. člen
Svet sestavljajo:
– predsednik: predsednik Vlade Republike Slovenije
– namestnik predsednika: minister/ica, pristojen za regionalni razvoj
– člani: minister ali predstavnik:
Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Ministrstva za gospodarstvo,
Ministrstva za promet,
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ministrstva za finance,
Ministrstva za zdravje,
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
Ministrstva za informacijsko družbo
– predstavnik:
Urada Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj,
Urada Vlade Republike Slovenije za enake možnosti,
Sveta za varstvo okolja,
Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
Univerze v Ljubljani,
Univerze v Mariboru,
Gospodarske zbornice Slovenije,
Obrtne zbornice Slovenije,
Združenja občin Slovenije,
Skupnosti občin Slovenije,
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
– trije predstavniki nevladnih organizacij.
6. člen
Člani sveta delujejo nepoklicno in jih imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra/ice, pristojnega za regionalni razvoj.
Člani sveta, vsak na svojem področju, skrbijo za vsebinsko usklajenost razvojnih dokumentov z načeli trajnostnega razvoja.
7. člen
Administrativne in tehnične naloge za svet opravlja Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj.
8. člen
Svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik vsaj enkrat letno.
9. člen
Dejavnosti in naloge sveta se financirajo iz proračunskih sredstev Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj.
10. člen
Z dnem objave tega sklepa preneha veljati sklep o ustanovitvi Slovenskega sveta za trajnostni razvoj (Uradni list RS, št. 59/97 in 16/01).
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 119-4/2003
Ljubljana, dne 16. januarja 2003.
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti