Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

558. Spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, stran 1920.

Na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 2/91/1-I in 4/93) ter 4. in 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96), 34.a člena in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/5, 26/97, 10/98 in 74/98) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00) je Občinski svet občine Videm na 2. redni seji z dne 21. 1. 2003 sprejel
S P R E M E M B E P R A V I L N I K A
o plačah občinskih fukcionarjev
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev se črta celotno besedilo 8. člena.
2. člen
Črta se prvi odstavek 9. člena in se nadomesti z novim, ki se glasi:
Članom občinskega sveta za opravljanje funkcije pripada plačilo v obliki sejnine od bruto plače župana povečan za funkcijski dodatek, in sicer:
V tretji alinei se številka 29% nadomesti z številko 25%. V četrti alinei se številka 12% nadomesti z številko 16%.
3. člen
Črta se 12. člen in se nadomesti z novim, ki se glasi:
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Sejnina za posamezno sejo znaša 2,5% županove plače.
4. člen
Doda se 12.a člen, ki se glasi:
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 6% za predsednika oziroma 4% plače župana za člana. Nagrade ne smejo niti letno niti mesečno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 40%,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela 60%.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu. Sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki ga vodi občinska uprava.
5. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03/157
Videm, dne 23. januarja 2003.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti