Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

542. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za skupno območje Dobrna (Vinska Gorica, Lokovina, Dobrna, Pristova), stran 1907.

Občinski svet občine Dobrna je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) ter (Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02), na korespondenčni seji dne 28. 1. 2003 soglasno sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za skupno območje Dobrna (Vinska Gorica, Lokovina, Dobrna, Pristova)
1. člen
V odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za Območje Dobrna (Uradni list SRS, št. 7/90) se v 7. členu peta alinea nadomesti z novima, ki se glasita:
– vsi posegi v prostor morajo biti skladno z zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), odmaknjeni 5 m od meje vodnega zemljišča oziroma od zgornjega roba brežine potoka »Zlateškega grabna« po izvedbi le-tega,
– za območje parc. št. 838/4, 1977, 1440/2, 1960/13, k.o. Dobrna, se pri nadaljnjem projektiranju in pridobivanju dovoljenja za predvidene posege upošteva projektna dokumentacija, ki jo je izdelalo Projektivno podjetje Hidrosvet, d.o.o., pod številko 50/02, izdelana v oktobru 2002.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 351-03-0001/2003-6
Dobrna, dne 28. januarja 2003.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti