Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

540. Pojasnila k slovenskim računovodskim standardom, stran 1509.

P O J A S N I L A
k slovenskim računovodskim standardom
Na podlagi 4. točke uvoda v slovenske računovodske standarde (Uradni list RS, št. 107/01) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji dne 29. 1. 2003 sprejel
POJASNILO 2 K SRS 25
IZPOLNJEVANJE POSTAVKE DAVEK IZ DOBIČKA
Po 62. členu zakona o gospodarskih družbah se postavki davek iz dobička iz rednega delovanja (14. točka različice I izkaza poslovnega izida in 12. točka različice II izkaza poslovnega izida) in davek iz dobička zunaj rednega delovanja (19. točka različice I izkaza poslovnega izida in 17. točka različice II izkaza poslovnega izida) lahko združita v skupno postavko. Ker se po predpisih odhodek oziroma obveznost za davek iz dobička pravnih oseb ugotavlja od skupne osnove (iz rednega in zunaj rednega delovanja), se besedilo 19. oziroma 17. točke izkaza poslovnega izida začasno preimenuje v Davek iz dobička, 14. in 12. točka pa ostaneta prazni.
POJASNILO 2 K SRS 24
RAZKRITJA SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO NJIHOVIH VIROV PO ODSEKIH
Po SRS 24.23 se razkrije, katera sredstva in katere obveznosti do njihovih virov so razporejeni po področnih in območnih odsekih ter v kolikšnih zneskih.
Kot sredstva odseka se določijo tista sredstva, ki jih uporablja odsek pri svojem poslovanju in jih je mogoče pripisati neposredno njemu ali se lahko utemeljeno razporedijo nanj.
Kot obveznosti odseka se določijo tiste obveznosti, ki izhajajo iz njegovega poslovanja in jih je mogoče pripisati neposredno njemu ali se lahko utemeljeno razporedijo nanj.
POJASNILO 3 K SRS 25
RAZKRITJA PRIHODKOV IN POSLOVNIH IZIDOV PO ODSEKIH
Glede na točko č) SRS 25.30 in analogijo z zahtevami o poročanju po odsekih za postavke bilance stanja se pri letnem poročanju razkrivajo po področnih in območnih odsekih njihovi prihodki in poslovni izidi.
Prihodki odseka so prihodki, o katerih se poroča v izkazu poslovnega izida podjetja in jih je mogoče pripisati neposredno odseku, ter ustrezni del prihodkov podjetja, ki ga je mogoče utemeljeno razporediti na odsek ne glede na to, ali izhaja iz prodaj zunanjim odjemalcem ali iz poslov z drugimi odseki v istem podjetju.
Poslovni izid odseka je razlika med njegovimi prihodki in odhodki. Odhodki odseka so tisti, ki izhajajo iz njegovega poslovanja in jih je mogoče pripisati neposredno njemu, ter ustrezni del odhodkov, ki ga je mogoče utemeljeno razporediti nanj – tudi odhodki, ki se nanašajo na prodaje zunanjim odjemalcem, in odhodki, ki se nanašajo na posle z drugimi odseki istega podjetja.
Št. 16/03
Ljubljana, dne 29. januarja 2003.
Dr. Ivan Turk l. r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti