Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

538. Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 55. členu zakona o gospodarskih družbah, stran 1896.

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 71. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) in enajstega odstavka 55. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00, 45/01, 59/01, 39/02 in 50/02), 4. točke 15. člena sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02) ter v skladu s soglasjem ministra za pravosodje (št. 012-81/02, z dne 3. 2. 2003) in soglasjem ministra za finance (št. 36588/03, z dne 3. 2. 2003), Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve sprejema
T A R I F O
nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 55. členu zakona o gospodarskih družbah
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S to tarifo se določajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) po 55. členu zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD):
1. za javno objavo letnih poročil na spletni strani AJPES v skladu z desetim odstavkom 55. člena ZGD,
2. za dostop do podatkov iz letnih poročil na spletni strani AJPES v skladu s tretjim odstavkom 55. člena ZGD in
3. za izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletni strani AJPES v skladu s šestim odstavkom 55. člena ZGD.
II. TARIFA NADOMESTIL
2. člen
AJPES za opravljene storitve iz 1. člena te tarife zaračunava naslednja nadomestila:
Nadomestila iz prejšnjega odstavka tarife ne vključujejo davka na dodano vrednost.
III. NAČIN ZARAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA NADOMESTIL
3. člen
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki plačujejo AJPES nadomestila za javno objavo letnih poročil na spletni strani (zap. št. 1. tarife) najpozneje do predložitve letnega poročila.
Način plačila objavi AJPES na spletni strani.
4. člen
Naročniki lahko naročijo oziroma plačajo AJPES nadomestila za dostop do podatkov iz letnih poročil na spletni strani (zap. št. 2. tarife) na dva načina:
1. Za dostop do podatkov iz letnih poročil lahko sklenejo z AJPES pisno pogodbo za določen ali nedoločen čas, ali pa dostop do podatkov naročijo s pisnim naročilom. Na podlagi pogodbe ali pisnega naročila dobijo uporabniško ime in geslo, ki jim omogočata vpoglede v podatke iz letnih poročil. Naročniki plačajo zaračunano storitev AJPES enkrat mesečno za dejansko število opravljenih vpogledov v 8 dneh po izstavitvi računa.
2. Naročniki, ki imajo mobilne telefone, lahko za vpoglede v podatke iz letnih poročil sklenejo z mobilnimi operaterji pogodbe v skladu z njihovimi navodili. Naročniki plačajo to storitev na podlagi računov mobilnih operaterjev.
5. člen
Naročniki plačajo AJPES zaračunani izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletni strani (zap. št. 3. tarife), v 8 dneh po izstavitvi računa.
6. člen
AJPES zavrne izvedbo storitev pod zap. št. 2. in 3. iz 2. člena te tarife naročnikom, ki AJPES niso poravnali vseh dospelih finančnih obveznosti.
7. člen
AJPES registrskemu sodišču, drugim državnim organom in raziskovalnim organizacijam oziroma inštitutom s področja ekonomije, ki delujejo v okviru univerz, na podlagi pisne vloge določi uporabniško ime in geslo, ki jim omogočata brezplačno uporabo storitev pod zap. št. 2 iz 2. člena te tarife.
8. člen
AJPES tujim osebam zaračunava nadomestila za storitve pod zap. št. 2. in 3. iz 2. člena te tarife v tujih valutah, preračunana iz SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan obračuna storitev.
9. člen
AJPES usklajuje nadomestila za storitve z letno stopnjo inflacije. Če dejanska stopnja inflacije preseže načrtovano letno stopnjo inflacije, se v skladu s 16. členom navodila o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil (Uradni list RS, št. 33/02) uskladitev opravi tudi med letom.
IV. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Tarifa velja za posamezno koledarsko leto.
11. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 580-31/2002-10
Ljubljana, dne 29. januarja 2003.
Predsednik Sveta AJPES
Damjan Lah l. r.
 
Soglašam!
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister za pravosodje
Št. 012-81/02
Ljubljana, dne 3. februarja 2003.
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance
Št. 36588/03
Ljubljana, dne 3. februarja 2003.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti