Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2003 z dne 7. 2. 2003

Kazalo

526. Sklep o spremembah sklepa o preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod, stran 1800.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00) in 32. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah sklepa o preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod
1. člen
Prvi odstavek 3. člena sklepa o preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 52/98 in 65/99) se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost se v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) glasi:
– K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.«.
2. člen
Prva alinea drugega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– štiri člane Vlada Republike Slovenije (na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, dva člana in ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, dva člana).«.
3. člen
V šesti alinei prvega odstavka 8. člena se besedi »zaključni račun« nadomestita z besedama »letno poročilo«.
4. člen
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo »Ministrstva za znanost in tehnologijo« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za znanost«.
5. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.«.
6. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja na predlog upravnega odbora.«.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-06/2003-1
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti