Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

495. Uredba o spremembah uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, stran 1715.

Na podlagi četrtega odstavka 31. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98, 68/00, 21/02, 86/02 – odl. US in 94/02 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture
1. člen
V uredbi o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture (Uradni list RS, št. 11/99, 102/00 in 50/01) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva iz prejšnjega odstavka se lahko dodelijo le skladno s pravili dodeljevanja neposrednih razvojnih spodbud, določenimi s programom za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002 -2006 – povzetek izhodišč in ciljev (Uradni list RS, št. 28/02).«.
Črta se tretji odstavek.
2. člen
V 3. členu se črta prva alinea.
3. člen
V 5. členu se črta četrta alinea.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-09/2001-2
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost