Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

493. Uredba o predčasni izpolnitvi obveznosti iz obveznice Republike Slovenije serije RS 151095I, stran 1715.

Na podlagi 9. člena zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95 in 30/98) in 12. člena uredbe o izdaji obveznic Republike Slovenije, ki se zamenjajo za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 64/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o predčasni izpolnitvi obveznosti iz obveznice Republike Slovenije serije RS151095I
1. člen
Republika Slovenija v celoti predčasno izpolni obveznosti iz obveznice Republike Slovenije serije RS151095I v skladu s pogoji obveznic, določenimi z zakonom o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95 in 30/98) in uredbo o izdaji obveznic Republike Slovenije, ki se zamenjajo za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 64/95).
2. člen
Dan predčasne izpolnitve je 18. marec 2003.
3. člen
Ob predčasni izpolnitvi bo Republika Slovenija pri plačilu glavnice in pripadajočih obresti štela za zakonitega imetnika obveznice serije RS151095I osebo, ki bo kot zakoniti imetnik obveznice vpisana v centralnem registru pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana na dan, ki je dva delovna dneva pred dnem predčasne izpolnitve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 447-01/2001-7
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik