Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

492. Cenik daljinskega ogrevanja, stran 1714.

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s 97. členom energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99) objavlja
C E N I K
daljinskega ogrevanja
1
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju Geoplin d.o.o. Ljubljana, se v mestu Zreče s 1. 2. 2003 spremeni cena toplotne energije.
Povprečna cena MWh toplotne energije se zviša za 0,61%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne energije 9.972,19 SIT/MWh.
Pri fiksnem delu cene ni sprememb.
2
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 33/02).
Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Št. 25/2003-02
Zreče, dne 22. januarja 2003.
Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l. r.