Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

490. Sklep o višini cene programov v otroških vrtcih v Občini Šalovci, stran 1713.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00 in 92/02) in 16. člena statuta Občine Šalovci je Občinski svet občine Šalovci na 2. redni seji dne 16. 1. 2003 sprejel
S K L E P
o višini cene programov v otroških vrtcih v Občini Šalovci
I
Ekonomska cena za otroka znaša mesečno:
– Vzgojnovarstvena enota Domanjševci, celodnevno varstvo do 10 ur do 2. do 7. leta starosti – 60.000 SIT,
– Vrtec pri OŠ Šalovci, celodnevno varstvo do 10 ur od 3. do 7. leta starosti – 60.000 SIT.
II
Plačilo staršev se obračunava po pravilniku o plačilu staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00 in 92/02).
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 2. 2003 dalje.
Št. 420-01/03-13
Šalovci, dne 16. januarja 2003.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.