Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

487. Pravilnik o spremembah pravilnika o financiranju športa v Občini Rogatec, stran 1710.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 3. redni seji dne 23. 1. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o financiranju športa v Občini Rogatec
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja pravilnik o financiranju športa v Občini Rogatec, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/02.
2. člen
V 9. členu se drugi stavek četrtega odstavka črta.
3. člen
V prilogi 1: Točkovni sistem se pod B) Tabele nadomestijo s Tabelami 1- 6, ki so priloga tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-14/2003
Rogatec, dne 23. januarja 2003.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.