Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

480. Sklep o imenovanju podžupana Občine Markovci, stran 1704.

Občinski svet občine Markovci je na podlagi 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) na seji dne 25. 11. 2002 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Markovci
1
Za podžupana Občine Markovci se imenuje Franc Kostanjevec, roj. 26. 2. 1950, stanujoč Stojnci 149, Markovci.
2
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana za katere ga župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
3
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.