Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

479. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 1704.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, v skladu z 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99) in uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 33/02 in Uradni list RS, št. 80/02) objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:
----------------------------------------------------------------
Tarifna Skupina                       Cena
----------------------------------------------------------------
Stanovanjski odjem
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu        5,904,45 SIT/MWh
– za obračun tople potrošne vode
 po vodomeru                    394,44 SIT/m3
za priključno moč
– za obračun po toplotnem
števcu in obračun po
vodomeru                1,441.642,65 SIT/MW/leto
----------------------------------------------------------------
Nestanovanjski odjem
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu        6,739,46 SIT/MWh
– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru                    449,87 SIT/m3
za priključno moč
– za obračun po toplotnem
števcu in obračun po
vodomeru                1,689.503,96 SIT/MW/leto
----------------------------------------------------------------
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za posamezne tarifne skupine toplote (Uradni list RS, št. 92/02).
3. člen
Ta cenik začne veljati 5. februarja 2003.
Ljubljana, dne 30. januarja 2003.
Mira Filipič l. r.
Prokuristka