Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

477. Poročilo o izidu naknadnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci, na območju Občine Gornji Petrovci, stran 1703.

P O R O Č I L O
o izidu naknadnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci, na območju Občine Gornji Petrovci
Občinska volilna komisija občine Gornji Petrovci je skladno z 90. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02), na seji dne 19. 1. 2003 na podlagi zapisnikov o delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja za naknadne volitve člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci v VE 5, 19. januarja 2003, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev v Svet krajevne skupnosti Šulinci v VE 5.
I
Rezultati glasovanja za volitve člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci, VE 5 na naknadnih volitvah dne, 19. januarja 2003:
a) Skupaj volivcev 128,
b) Skupaj glasovalo 84 oziroma 65,62%,
c) Število oddanih glasovnic 84,
– neveljavnih glasovnic 1,
– veljavnih glasovnic 83.
Območje volilne enote Neradnovci:
– Jože Štefanicki, Neradnovci 33         42 glasov
– Drago Zrim, Neradnovci 1            34 glasov
– Lovrenc Gorza, Neradnovci 8           7 glasov
Št. 006-08/2003-1
Gornji Petrovci, dne 28. januarja 2003.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Gornji Petrovci
Milan Horvat, univ. dipl. jur. l. r.