Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

476. Razpis nadomestnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Bizeljsko, stran 1702.

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02), drugega odstavka 63. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02), odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice (Uradni list RS, št. 15/96 in 80/02) ter na podlagi ugotovitvenega sklepa Sveta KS Bizeljsko o prenehanju mandata šestim članom Sveta krajevne skupnosti Bizeljsko
r a z p i s u j e m
nadomestne volitve članov Sveta krajevne skupnosti Bizeljsko
I
V Krajevni skupnosti Bizeljsko se izvedejo nadomestne volitve članov Sveta krajevne skupnosti Bizeljsko, in sicer:
1. v 2. volilni enoti – Bukovje (voli se en član),
2. v 3. volilni enoti – Drenovec (voli se en član),
3. v 5. volilni enoti – Stara vas (voli se en član),
4. v 6. volilni enoti – Gregovce (voli se en član),
5. v 11. volilni enoti – Vitna vas (voli se en član),
6. v 12. volilni enoti – Nova vas (voli se en član).
II
Nadomestne volitve v Svet krajevne skupnosti Bizeljsko bodo v nedeljo, 23. marca 2003.
III
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 22. januar 2003.
IV
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 008-2/02
Brežice, dne 22. januarja 2003.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.