Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

473. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Beltinci, stran 1702.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01) in v skladu z določbami zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/02) je Občinski svet občine Beltinci na 2. seji dne 28. 12. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Beltinci
1. člen
V statutu Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01) se v prvem členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V Občini Beltinci živi naseljena romska skupnost. Položaj in pravice pripadnikov romske skupnosti se urejajo v skladu z zakonom.«
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek, postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
2. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni in se pravilno glasi:
»Občinski svet šteje 19 članov, od teh je en član občinskega sveta predstavnik romske skupnosti.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/2-9/2002
Beltinci, dne 28. decembra 2002.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.