Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

472. Odlok o spremembi odloka o oblikovanju volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Beltinci, stran 1701.

Na podlagi 22., 23. in 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ter 15., 16. in 122. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01) je Občinski svet občine Beltinci na 2. seji dne 28. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o oblikovanju volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Beltinci
1. člen
V odloku o oblikovanju volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 64/98, 78/02) se v prvem odstavku 1. člena število »18« nadomesti s številom »19«.
Za tretjo alineo 1. člena se doda četrta alinea, ki se glasi:
»– Volilna enota 4, ki zajema celotno območje Občine Beltinci, kjer živijo pripadniki romske skupnosti. V tej volilni enoti pripadniki romske skupnosti volijo enega člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti.«
2. člen
V 3. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Volitve za predstavnika romske skupnosti v občinski svet vodi in izvaja posebna občinska volilna komisija.«
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/2-11/2002
Beltinci, dne 28. decembra 2002.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.