Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

471. Sklep o določitvi povprečnih stroškov priključevanja za nove uporabnike omrežja in za povečanje priključnih moči obstoječih uporabnikov, stran 1700.

Na podlagi prvega odstavka 84. člena in prvega odstavka 87. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in na podlagi drugega odstavka 22. člena uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/02) izdaja Agencija za energijo RS
S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov priključevanja za nove uporabnike omrežja in za povečanje priključnih moči obstoječih uporabnikov
1. člen
Povprečni strošek priključevanja (S) za nove uporabnike omrežja in za povečanje priključnih moči obstoječih uporabnikov je izražen v vrednosti SIT/kW naročene moči in brez DDV znaša:
S =6.240 SIT/kW
2. člen
Povprečni strošek priključevanja v posamezni odjemni skupini (SO) plača odjemalec za priključitev ali za spremembo moči. Določi se na podlagi faktorja odjemne skupine odjemalca in povprečnega stroška priključevanja na način:
SO = Faktor * S
kjer je:
SO – povprečni strošek priključevanja za posamezno odjemno skupino v SIT/kW naročene moči,
Faktor – faktor odraža razmerje stroškov, potrebnih za širitev elektroenergetskega omrežja po posamezni skupinah odjemalcev nad priključkom, na različnih napetostnih nivojih zaradi priključitev novih odjemalcev in povečanja moči obstoječih odjemalcev,
S – povprečni strošek priključevanja v SIT/kW naročene moči.
3. člen
Faktorji odjemnih skupin odjemalcev so:
----------------------------------------------------------------
Skupina odjemalcev                    Faktor
----------------------------------------------------------------
Gospodinjski odjem                       1
Ostali odjem na nizki napetosti              0,4 kV
do 1 kV – do 41 kW                     1,78
Ostali odjem na nizki napetosti              0,4 kV
do 1 kV – nad 41 kW                     2,52
Odjem na srednji napetosti 1 kV do 35 kV          1,76
Odjem na visoki napetosti nad 35 kV             0,96
----------------------------------------------------------------
4. člen
Povprečni strošek priključevanja (S) iz 1. člena tega sklepa se poveča enkrat letno upoštevaje letni dejanski koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. marca 2003.
Maribor, dne 27. januarja 2003.
Agencija za energijo RS
dr. Jože Koprivnikar l. r.
Direktor