Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

470. Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov, stran 1700.

Na podlagi prvega odstavka 84. člena ter prve in druge alinee prvega odstavka 87. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in druge alinee prvega odstavka 8. člena statuta Agencije za energijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 102/00) je direktor Agencije za energijo Republike Slovenije sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov
1. člen
V pravilniku o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov (Uradni list RS, št. 30/01, 103/01, 48/02 in 109/02; v nadaljevanju: pravilnik) se tabela 10 v Prilogi 1 nadomesti z novo tabelo 10, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Maribor, dne 28. januarja 2003
Agencija za energijo
dr. Jože Koprivnikar l.r.
Direktor
Priloga 1


Cena za uporabo omrežij za trgovanje čez mejo RS
Tabela 10
-----------------------------------------------------------------


Cena za napovedano uporabo              Točka*/MWH

prenosnega omrežja za prenos

električne energije po prenosnih poteh,

ki so neposredna povezava med

prenosnimi omrežji dveh sosednjih

upravljalcev prenosnih omrežij, in se

plača slovenskemu upravljalcu prenosnega

omrežja, za:
-----------------------------------------------------------------

IZVOZ iz Slovenije z uporabo prenosnih poti

med Slovenijo in Avstrijo oziroma med Slovenijo

in Italijo, ki jo plača izvoznik               0,5


IZVOZ iz Slovenije z uporabo prenosnih poti

med Slovenijo in Hrvaško, ki jo plača izvoznik         1


UVOZ za odjemalce ali nadaljnjo prodajo

na ozemlju Slovenije z uporabo prenosnih

poti med Avstrijo in Slovenijo oziroma med

Italijo in Slovenijo                      0


UVOZ za odjemalce ali nadaljnjo prodajo

na ozemlju Republike Slovenije z uporabo

prenosnih poti med Hrvaško in Slovenijo,

ki jo plača odjemalec oziroma uvoznik              1


TRANZIT, ki v prenosno omrežje Slovenije

vstopa po prenosnih poteh med Avstrijo in

Slovenijo in izstopa po prenosnih poteh med

Slovenijo in Italijo, ali vstopa po prenosnih poteh

med Italijo in Slovenijo in izstopa po prenosnih

poteh med Slovenijo in Avstrijo                 0


TRANZIT, ki v prenosno omrežje Slovenije

vstopa po prenosnih poteh med Hrvaško in

Slovenijo in ki izstopa po prenosnih poteh med

Slovenijo in Avstrijo ali med Slovenijo in Italijo ter

jo plača naročnik tranzita                   1


TRANZIT, ki v prenosno omrežje Določa jo UPO

Slovenije vstopa po prenosnih za vsako poteh med Avstrijo in
Slovenijo transakcijo posebej

ali med Italijo in Slovenijo, na tržen način,

in ki izstopa po prenosnih ki ne nasprotuje

 poteh med Slovenijo pravnemuredu EU

in Hrvaško ter jo plača naročnik tranzita


NEIZKORIŠČENO DODELJENO ČEZMEJNO

PRENOSNO ZMOGLJIVOST, ki ni bila dodeljena

na avkciji in jo plača imetnik pravice            0,5

-----------------------------------------------------------------

* - vrednost točke je enaka 1 EUR po veljavnem srednjem tečaju
Banke Slovenije na zadnji dan mesečnega obračunskega obdobja