Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

469. Poročilo o izidu predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, stran 1699.

P O R O Č I L O
o izidu predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bil 19. januarja 2003
I
Republiška volilna komisija je na 31. seji dne 23. januarja 2003, na podlagi zapisnikov okrajnih volilnih komisij in zapisnikov volilnih komisij volilnih enot pri ugotavljanju izida glasovanja na predhodnem zakonodajnem referendumu v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bil 19. januarja 2003, ugotovila naslednji izid glasovanja:
Na referendumu 19. januarja 2003 je imelo pravico glasovati skupaj 1,610.180 volivcev.
Glasovalo je skupaj 501.780 volivcev (31,1%), od tega je s potrdilom glasovalo 6 volivcev.
Oddanih je bilo 501.732 glasovnic. Ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 5.664 (1,13%) glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 496.068 glasovnic.
Na referendumsko vprašanje:
“Ali naj se z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (EPA 596-III, ZVVJTO):
1. Uredi vprašanje upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje tako kot je predlagano, in sicer, da bi upravičenci imeli pravico do vračila vlaganj ne glede na datum sklenitve pogodbe s predniki Telekoma Slovenije d.d. in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi (SIS).
2. Uredi vprašanje osnove za vračilo vlaganj tako, kot je predlagano in sicer tako, da se plačani znesek po pogodbi, ki predstavlja vlaganje v telefonske centrale, medkrajevne vode in krajevna telefonska omrežja, v celoti povrne v denarnih sredstvih.
3. Uredi vprašanje začetka vračanja upravičencem, tako, kot je predlagano, in sicer tako, da se začne vračati upravičencem v roku enega meseca po prvem vplačilu kupnine od privatizacije državnega deleža v Telekomu Slovenije d.d.“
je z besedo “ZA“ odgovorilo 384.925 volivcev ali 76,72% od vseh oddanih glasovnic
oziroma
z besedo “PROTI“ 111.143 volivcev ali 22,15% od vseh oddanih glasovnic.
II
Republiška volilna komisija je na podlagi pete alinee 39. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96, 43/96 – odl. US in 59/01), skladno z določbami 23. člena istega zakona,
u g o t o v i l a,
da je večina volivcev, ki so glasovali, podprla predlog, da se z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (EPA 596-III, ZVVJTO):
– Uredi vprašanje upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje tako kot je predlagano, in sicer, da bi upravičenci imeli pravico do vračila vlaganj ne glede na datum sklenitve pogodbe s predniki Telekoma Slovenije d.d. in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi (SIS).
– Uredi vprašanje osnove za vračilo vlaganj tako, kot je predlagano in sicer tako, da se plačani znesek po pogodbi, ki predstavlja vlaganje v telefonske centrale, medkrajevne vode in krajevna telefonska omrežja, v celoti povrne v denarnih sredstvih.
– Uredi vprašanje začetka vračanja upravičencem, tako, kot je predlagano, in sicer tako, da se začne vračati upravičencem v roku enega meseca po prvem vplačilu kupnine od privatizacije državnega deleža v Telekomu Slovenije d.d.
Št. 10-6/00-9/03
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.
Namestnik predsednika
Janez Srebot l. r.
Člani
Bogdan Biščak l. r.
mag. Janez Pogorelec l. r.
dr. Franc Grad l. r.
Marko Štrovs l. r.
dr. Bojan Bugarič l. r.

AAA Zlata odličnost