Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

468. Poročilo o izidu predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice d.d., stran 1698.

P O R O Č I L O
o izidu predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice d.d., ki je bil 19. januarja 2003
I
Republiška volilna komisija je na 31. seji dne 23. januarja 2003, na podlagi zapisnikov okrajnih volilnih komisij in zapisnikov volilnih komisij volilnih enot pri ugotavljanju izida glasovanja na predhodnem zakonodajnem referendumu v zvezi s predlogom zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice d.d., ki je bil 19. januarja 2003, ugotovila naslednji izid glasovanja:
Na referendumu 19. januarja 2003 je imelo pravico glasovati skupaj 1,610.180 volivcev.
Glasovalo je skupaj 501.499 volivcev (31,1%), od tega je s potrdilom glasovalo 6 volivcev.
Oddanih je bilo 501.429 glasovnic. Ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 9.991 (1,99%) glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 491.438 glasovnic.
Na referendumsko vprašanje:
“Ali naj se s predlaganim zakonom o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. (ZPPJPSZ – EPA 578-III – nujni postopek) uredi preoblikovanje in privatizacija javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. drugače kot je predlagano, in sicer tako:
– da javno podjetje Slovenske železnice, d.d. deluje kot javno in enovito podjetje, ki zagotavlja kakovostne železniške storitve in varnost ter urejenost železniškega prometa;
– da se v javno podjetje Slovenske železnice, d.d. vključijo vse tiste dejavnosti, ki so nujno potrebne za zagotavljanje varnega in urejenega železniškega prometa;
– da se v primeru privatizacije javno podjetje Slovenske železnice, d.d. privatizira zgolj kot celota tako, da država ohrani večinski delež in prevladujoč vpliv;
– da se v skladu z zahtevami Evropske unije javnemu podjetju Slovenske železnice, d.d. zagotovi takšno finančno strukturo, na podlagi katere se bodo vzpostavile razmere za uspešno poslovanje javnega podjetja Slovenske železnice, d.d.;
– da se javnemu podjetju Slovenske železnice, d.d. zagotovi dolgoročno sistemsko financiranje tistih železniških storitev, ki se izvajajo zaradi javnih koristi tako, da pokrije razliko med ceno, ki jo določa država, in dejanskimi stroški javnih prevozov, ki jih zahteva država, in zagotavlja tudi ustrezen razvoj teh storitev;
– da se zagotovi pospešeno izvajanje nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture.“
je z besedo “ZA“ odgovorilo 236.534 volivcev ali 47.17% od vseh oddanih glasovnic
oziroma
z besedo “PROTI“ 254.904 volivcev ali 50.84% od vseh oddanih glasovnic.
II
Republiška volilna komisija je na podlagi pete alinee 39. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96, 43/96 – odl. odločba US in 59/01), skladno z določbami 23. člena istega zakona,
u g o t o v i l a,
da večina volivcev, ki so glasovali, ni podprla predloga, da se uredi preoblikovanje in privatizacija javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. drugače kot je predlagano s predlogom zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. (ZPPJPSZ – EPA 578-III – nujni postopek), in sicer tako:
– da bi javno podjetje Slovenske železnice, d.d. delovalo kot javno in enovito podjetje, ki zagotavlja kakovostne železniške storitve in varnost ter urejenost železniškega prometa;
– da bi se v javno podjetje Slovenske železnice, d.d. vključile vse tiste dejavnosti, ki so nujno potrebne za zagotavljanje varnega in urejenega železniškega prometa;
– da bi se v primeru privatizacije javno podjetje Slovenske železnice, d.d. privatiziralo zgolj kot celota tako, da država ohrani večinski delež in prevladujoč vpliv;
– da bi se v skladu z zahtevami Evropske unije javnemu podjetju Slovenske železnice, d.d. zagotovilo takšno finančno strukturo, na podlagi katere bi se vzpostavile razmere za uspešno poslovanje javnega podjetja Slovenske železnice, d.d.;
– da bi se javnemu podjetju Slovenske železnice, d.d. zagotovilo dolgoročno sistemsko financiranje tistih železniških storitev, ki se izvajajo zaradi javnih koristi tako, da bi se pokrila razlika med ceno, ki jo določa država, in dejanskimi stroški javnih prevozov, ki jih zahteva država, in zagotavlja tudi ustrezen razvoj teh storitev;
– da bi se zagotovilo pospešeno izvajanje nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture.
Št. 10-6/00-8/03
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.
Namestnik predsednika
Janez Srebot l. r.
Člani
Bogdan Biščak l. r.
mag. Janez Pogorelec l. r.
dr. Franc Grad l. r.
Marko Štrovs l. r.
dr. Bojan Bugarič l. r.

AAA Zlata odličnost