Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

467. Sklep o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji, stran 1698.

Na podlagi četrtega odstavka 53. člena in 54. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 35/01), drugega in tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji
1
Ta sklep določa obveznike poročanja o poslih z vrednostnimi papirji.
Obvezniki so: pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev, banke, zavarovalnice, investicijske družbe, vzajemni skladi, pokojninske družbe, vzajemni pokojninski skladi, drugi institucionalni investitorji in ostali poročevalci, določeni z navodili, ki poročajo o vseh poslih z vrednostnimi papirji iz 10. in 11. člena zakona o deviznem poslovanju.
Poleg oseb iz drugega odstavka te točke so obvezniki poročanja tudi rezidenti, izdajatelji dolžniških vrednostnih papirjev v tujini, ki poročajo o stanjih, izdajah oziroma prodajah, zapadlostih ter tokovih obresti dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih v tujini.
2
Osebe iz 1. točke tega sklepa poročajo o vrednostnih papirjih mesečno. Poročilo se predloži Banki Slovenije po zaključku meseca za pretekli mesec.
3
Guverner Banke Slovenije določi z navodili metodologijo, način in roke poročanja.
4
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 50/99).
5
Ta sklep začne veljati 1. februarja 2003.
Ljubljana, dne 28. januarja 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.