Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

466. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino, stran 1697.

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 35/01) in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02 pop.) izdaja Svet banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvahi sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1
V sklepu o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 50/99, 74/99, 85/99 in 83/02, v nadaljevanju: sklep) se 6. točka sklepa spremeni tako, da se glasi:
»Kadar v nalogu iz tujine ni naveden račun upravičenca plačila, banka pa v štirih delovnih dneh po dnevu, v katerem je obvestila upravičenca plačila o prejetem prilivu, od upravičenca plačila ni dobila navodil, na kateri njegov račun naj odobri sredstva, priliv najkasneje naslednji dan odobri na transakcijski račun upravičenca plačila v valuti priliva pri isti banki. V primeru, ko upravičenec plačila pri banki nima transakcijskega računa, banka nakaže priliv iz tujine na transakcijski račun upravičenca plačila pri drugi banki.«
2
8. točka sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Za plačilo nerezidentu oziroma za druga nakazila v tujino ter za dvig gotovine za plačilo nerezidentu in za stroške službenega potovanja v tujino v devizah predloži nalogodajalec (rezident) b banki nalog za plačilo v tujino:
– ki vsebuje podatke, predpisane z navodilom,
– ki mu je priložen dokument, iz katerega je razvidna osnova plačila in ostale predpisane priloge,
– za katerega je v banki zagotovljeno devizno ali tolarsko kritje.
V primeru, ko je nalogodajalec fizična oseba, kot dokument, iz katerega je razvidna šifra osnove, zadostuje izjava.
Za plačilo v tuji gotovini nalogodajalec – zasebnik oziroma pravna oseba gotovino dvigne s svojega transakcijskega računa ali pa jo kupi v banki.
Rezident mora pooblaščenemu udeležencu, preko katerega v tujini kupuje vrednostni papir, za nakup tega vrednostnega papirja zagotoviti devizno kritje na posebnem deviznem računu izločenih sredstev stranke, če se pri tem nakupu v tujini zahteva devizno plačilo.«
3
Črta se 10. točka sklepa. Ostale točke sklepa se ustrezno preštevilčijo.
4
Ta sklep začne veljati 1. februarja 2003.
Ljubljana, dne 28. januarja 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.