Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

458. Uskladitev zneskov družinskih prejemkov, stran 1684.

Na podlagi drugega odstavka 101. člena zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 97/01) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja
U S K L A J E N E Z N E S K E
družinskih prejemkov
I
Starševski dodatek iz 58. člena zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih znaša mesečno 37.520 tolarjev.
II
Pomoč ob rojstvu otroka iz 63. člena zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih znaša 53.600 tolarjev.
III
Otroški dodatek iz 65. člena zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih znaša mesečno v tolarjih:
--------------------------------------------------------------------------
Dohodek na             Znesek otroškega dodatka za
družinskega člana            posameznega otroka
v % povprečne plače RS     1. otrok    2. otrok  3. in naslednji
                               otrok
--------------------------------------------------------------------------
do 15%             20.230     22.250    24.280
nad 15 % do 25 %        17.300     19.120    20.940
nad 25 % do 30 %        13.190     14.740    16.280
nad 30 % do 35 %        10.390     11.870    13.360
nad 35 % do 45 %        8.500      9.920    11.330
nad 45 % do 55 %        5.390      6.740     8.090
nad 55 % do 75 %        4.040      5.390     6.740
nad 75 % do 99 %        3.510      4.860     6.210
--------------------------------------------------------------------------
IV
Dodatek za veliko družino iz 76. člena zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih znaša 53.600 tolarjev.
V
Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo iz prvega odstavka 80. člena zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih znaša mesečno 19.300 tolarjev.
VI
Dodatek za nego otroka s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranega otroka iz drugega odstavka 80. člena zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih znaša mesečno 38.590 tolarjev.
VII
Usklajeni zneski veljajo od 1. januarja 2003.
Št. 161-01-001/02-05
Ljubljana, dne 27. januarja 2003.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve