Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

457. Odredba o določitvi najnižjega dohodka kmečkega gospodarstva, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, stran 1684.

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o določitvi najnižjega dohodka kmečkega gospodarstva, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1. člen
Kmet se v letu 2003 obvezno vključi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: obvezno zavarovanje) na podlagi 16. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02), če je dohodek kmečkega gospodarstva iz kmetijske dejavnosti v letu 2002 dosegel najmanj 1,172.812 tolarjev.
2. člen
Kot dohodek kmečkega gospodarstva se šteje katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki je bil podlaga za zadnjo odmero davka iz kmetijstva oziroma za zadnjo odmero dohodnine in dobiček, dosežen z opravljanjem kmetijske dejavnosti, ki je bil podlaga za zadnjo odmero davka iz dejavnosti.
Katastrski dohodek se pomnoži s količnikom za preračun katastrskega dohodka, ki ga določi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
3. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o določitvi najnižjega dohodka kmečkega gospodarstva, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Uradni list RS, št. 18/02 in 25/02 - popravek).
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-008/01-7
Ljubljana, dne 13. januarja 2003.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve
Soglašam!
mag. Franci But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano