Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

453. Pravilnik o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture, stran 1682.

Za izvrševanje 70. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ministrica za kulturo izdaja
P R A V I L N I K
o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa podatke, ki se vpisujejo v evidenco javne infrastrukture na področju kulture, vsebino in način vodenja evidence ter vpis in izpis iz evidence.
2. člen
Evidenco vodi ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo).
Ministrstvo vodi evidenco v obliki računalniške baze podatkov, katere sestavni del je zbirka sklepov pristojnih organov o tem, katere nepremičnine s pripadajočo opremo se štejejo za javno infrastrukturo na področju kulture.
3. člen
Ministrstvo vodi evidenco nepremičnin s pripadajočo opremo, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture, na podlagi sklepov, ki jih predložijo organi, pristojni za njihov sprejem.
4. člen
V evidenco se vpisujejo naslednji podatki:
– datum in zaporedna številka sklepa, naziv pristojnega organa, ki je sklep sprejel,
– datum objave, naziv in številka uradnega glasila,
– zemljiško knjižni podatki in morebitni naslov nepremičnine,
– lastništvo,
– datum izbrisa,
– datum in zaporedna številka sklepa, naziv organa, ki je sprejel sklep, s katerim nepremičnina izgubi status javne infrastrukture na področju kulture.
V evidenco se vpisujejo tudi vse spremembe podatkov, ki so potrebni za vpis v evidenco javne infrastrukture na področju kulture.
5. člen
Organi, pristojni za sprejem sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, morajo po uradni dolžnosti predložiti Ministrstvu za kulturo sklepe v roku 15 dni po njihovem sprejemu. V enakem roku morajo predložiti tudi spremembe sklepov o javni infrastrukturi na področju kulture.
6. člen
Ministrstvo izbriše nepremičnino iz evidence na podlagi predloženega sklepa pristojnega organa o spremembi namembnosti rabe nepremičnine, ki začasno ali trajno ni več potrebna za opravljanje kulturne dejavnosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati navodilo o vodenju evidence nepremičnih, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture (Uradni list RS, št. 38/96).
Evidence, vodene v skladu s tem navodilom, kjer vsebujejo podatke iz 4.člena tega pravilnika, postanejo z dnem uveljavitve tega pravilnika del evidence po tem pravilniku.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-4/2003
Ljubljana, dne 24. januarja 2003.
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

AAA Zlata odličnost