Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

445. Pravilnik o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin, stran 1662.

Na podlagi 27. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 89/99 – odl. US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin
1. člen
Ta pravilnik določa podatke o prejemkih in izdatkih proračunov občin, ki jih morajo občine mesečno posredovati Ministrstvu za finance.
2. člen
Občine morajo posredovati podatke, ki jih določata poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja (obrazec P) in poročilo o odhodkih po funkcionalnih dejavnostih (obrazec P1), ki sta v prilogi tega pravilnika in sta njegova sestavna dela.
3. člen
Občine morajo podatke iz prejšnjega člena posredovati Ministrstvu za finance do 15. dne v mesecu za obdobje od 1. januarja tekočega leta do konca preteklega meseca tekočega leta.
Podatki morajo biti posredovani v pisni obliki in po elektronskem mediju.
4. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati odredba o poročanju občin o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja (Uradni list RS, št. 23/01).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36297/03
Ljubljana, dne 28. januarja 2003.
Minister
za finance
dr. Dušan Mramor l. r.