Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2003 z dne 31. 1. 2003

Kazalo

438. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Talibanom (Afganistan), stran 1654.

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Talibanom (Afganistan)
1. člen
V uredbi o ukrepih proti Talibanom (Afganistan) (Uradni list RS, št 79/01 in 33/02) se za 5. členom doda nov 5.a člen, ki se glasi:
“5.a člen
(1) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v petih dneh po uveljavitvi te uredbe pisno obvestiti o vseh ukrepih, ki so jih izvedle na podlagi prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 3. člena ter prvega in drugega odstavka 5. člena te uredbe, vključno s podatki o stanju denarnih sredstev ali drugega finančnega premoženja Talibanov in pravnih oseb s sedežem na ozemlju Afganistana pod nadzorom Talibanov na dan uveljavitve te uredbe.
(2) Fizične in pravne osebe morajo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, sporočiti podatke o poskusu storitve dejanj iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 3. člena ter iz prvega in drugega odstavka 5. člena te uredbe v roku 48 ur od takrat, ko ugotovijo te podatke.”
2. člen
V drugem odstavku 6. člena se “katero koli od dejanj” nadomesti s “prekršek”.
3. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
“7.a člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ne sporoči predpisanih podatkov ali jih ne sporoči v določenih rokih (5.a člen te uredbe).
(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.”
4. člen
(1) V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija in če gre za vojaško orožje in opremo, pristojna organizacijska enota ministrstva, pristojnega za obrambo.”
(2) V 8. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.”
5. člen
Točka B Priloge 1 se dopolni z naslednjim besedilom:
“1. The Aid Organization of Ulema (a.k.a. Al Rashid Trust; Al Rasheed Trust; Al-Rasheed Trust; Al-Rasheed Trust); Pakistan, dodatni naslovi za Al Rashid Trust:
– Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad št. 4, Karači, Pakistan, tel. 6683301, tel. 0300-8209199, faks 6623814
– 302b-40, Good Earth Court, nasproti Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan – I Iqbal, Karači, tel. 4979263
– 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karači, tel. 5872545
– 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, nasproti Jang Building, Karači, Pakistan, tel. 2623818-19
– Jamia Masjid, Suleiman Park, Bequm Pura, Lahore, Pakistan, tel. 042-6812081
2. NASREDDIN, Ahmed Idris (tudi NASREDDIN, Ahmad I.; tudi NASREDDIN, Hadj Ahmed; tudi NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italija; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švica; Piazzale Biancamano, Milano, Italija; Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko; datum rojstva: 22. november 1929; kraj rojstva: Adi Ugri, Etiopija; italijanska davčna št.: NSRDRS29S22Z315Y
3. ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (tudi ES SAYED, Kader); datum rojstva 26. december 1962; kraj rojstva: Egipt; naslov: Via del Fosso di Centocelle n.66, Rim, Italija; italijanska davčna št. SSYBLK62T26Z336L
4. AL-FAWAZ, Khalid (tudi AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); datum rojstva: 25. avgust 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Velika Britanija
5. AL-MASRI, Abu Hamza (tudi AL-MISRI, Abu Hamza); datum rojstva 15. april 1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Velika Britanija; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Velika Britanija
6. BEN HENI, Lased; datum rojstva 5. februar 1969; kraj rojstva: Libija
7. AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (tudi AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); DOB 12/11/1974; POB Tunizija; naslov: Via A. Masina n. 7, Milano, Italija; italijanska davčna št. DAOMMD74T11Z352Z
8. BOUCHOUCHA, Mokhtar (tudi BUSHUSHA, Mokhtar); datum rojstva 13. oktober 1969; kraj rojstva: Tunizija; naslov: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italija; italijanska davčna št. BCHMHT69R13Z352T
9. CHARAABI, Tarek (a.k.a. SHARAABI, Tarek); datum rojstva 31. marec 1970; kraj rojstva: Tunizija; naslov: Viale Bligny n.42, Milano, Italija; italijanska davčna št. CHRTRK70C31Z352U
10. ESSID, Sami Ben Khemais; datum rojstva 10. februarja 1968; POB Tunizija; naslov: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italija; italijanska davčna št. SSDSBN68B10Z352F
11. ADEL BEN SOLTANE, Via Latisana n. 6, Milano, Italija, datum rojstva: 14. julij 1970; kraj rojstva: Tunis, Tunizija; italijanska davčna številka: BNSDLA70L14Z352B
12. NABIL BENATTIA, datum rojstva: 11. maja 1966; kraj rojstva: Tunis, Tunizija
13. YASSINE CHEKKOURI, datum rojstva: 6. oktober, 1966; kraj rojstva: Safi, Maroko
14. RIADH JELASSI, datum rojstva: 15. december 1970; kraj rojstva Tunizija
15. MEHDI KAMMOUN, Via Masina n.7, Milano, Italija; kraj rojstva: 3. april 1968; kraj rojstva: Tunis, Tunizija; italijanska davčna številka: KMMMHD68D03Z352N
16. SAMIR KISHK, datum rojstva: 14. maj 1955; kraj rojstva: Gharbia, Egipt
17. TAREK BEN HABIB MAAROUFI, datum rojstva: 23. november l965; kraj rojstva: Ghardimaou, Tunizija
18. ABDELHALIM REMADNA, datum rojstva: 2. april 1966; kraj rojstva: Bistra, Alžirija
19. MANSOUR THAER, datum rojstva: 21. marec 1974; kraj rojstva: Bagdad, Irak
20. LAZHAR BEN MOHAMMED TLILI, Via Carlo Porta n. 97, Legnano, Italija; datum rojstva: 26. marca 1969; kraj rojstva: Tunis, Tunizija; italijanska davčna številka: TLLLHR69C26Z352G
21. HABIB WADDANI, Via unica Borighero n. 1, San Donato M.se (MI), Italija; datum rojstva: 10. junij 1970; kraj rojstva: Tunis, Tunizija; italijanska davčna številka: WDDHBB70H10Z352O
22. AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (prej znana kot Akida Islamic Bank International Limited); (prej znana kot Iksir International Bank Limited); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahami; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahami
23. AKIDA INVESTMENT CO. LTD (tudi Akida Investment Company Limited); (prej znana kot Akida Bank Private Limited); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahami; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahami
24. NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (tudi Nasreddin Group International Holdings Limited); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahami; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahami
25. NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turčija
26. NASCOTEX S.A., (tudi Industrie Generale De Filature Et Tissage) ; tudi Industrie Generale De Textile); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Maroko; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Maroko
27. NASREDDIN FOUNDATION (tudi Nasreddin Stiftung) ; C/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein
28. BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz, Liechtenstein; (prej c/o Astat Trust reg.)
29. MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (prej znana kot Gulf Office Assoc. Per Lo Sviluppo Comm. Ind. E Turis, Fra Gli Stati Arabi Del Golfo E La Svizzera); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Švica
30. GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italija; davčna št.: 07341170152; V.A.T. št.: IT 07341170152
31. NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italija; davčna št.: 08557650150; V.A.T. št.: IT 08557650150
32. NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italija ; davčna št.: 01406430155 ; V.A.T. št.: IT 01406430155
33. NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (formerly c/o Asat Trust reg.)
34. NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING (tudi Nasreddin International Group Ltd. Holding); c/o/ Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italija
35. WA’EL HAMZA JULAIDAN (tudi Wa’il Hamza Julaidan; Wa’el Hamza Jalaidan; Wa’il Hamza Jalaidan; Wa’el Hamza Jaladin; Wa’il Hamza Jaladin; Abu Al-Hasan Al Madani); datum rojstva: 22. januar 1958; kraj rojstva: Al-Madinah, Saudska Arabija; saudski potni list št.: A-992535
36. THE EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (tudi The Eastern Turkistan Islamic Party; The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)
37. EL MOTASSDEQ, MOUNIR, datum rojstva: 3. april 3, 1974; kraj rojstva: Marakeš/Maroko; državljanstvo: maroško, potni list, št. H 236483 (izdalo maroško veleposlaništvo v Berlinu n 24. oktobra 2000); prebiva na naslovu 21073 Hamburg, Göschenstrasse 13
38. BINALSHIBH, RAMZI MOHAMED ABDULLAH (tudi Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; tudi Bin Al Shibh, Ramzi); datum rojstva: 1. maj 1972; POB: Hadramawt/Jemen; državljanstvo: jemensko; št. potnega lista: 00085243 (izdan 12. novembra 1997 v Sanaa/Jemen); tudi Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, datum rojstva: 16. september 1973; kraj rojstva: Kartum, Sudan; državljanstvo: sudansko
39. BAHAJI, SAID, datum rojstva: 15. julij 1975; kraj rojstva: Haselünne/Spodnja Saška/Nemčija; državljanstvo: nemško; začasni potni list št. 28642163 (izdalo mesto Hamburg); nekoč prebival na naslovu: Bunatwiete 23, 21073 Hamburg/Nemčija
40. ESSABAR, ZAKARYA, datum rojstva: 13. april 1977; kraj rojstva: Essaouria/Maroko, E 189935; državljanstvo: maroško; potni list št. M 271351 (izdalo maroško veleposlaništvo v Berlinu dne 24. oktobra 2000); po evidenci prebiva na naslovu Dortmunder Strasse 38, 22419 Hamburg/Nemčija
41. JEMAAH ISLAMIYAH, mreža v jugovzhodni Aziji (tudi Jema’ah Islamiyah; tudi Jemaah Islamiya; tudi Jemaah Islamiah; tudi Jamaah Islamiyah; tudi Jama’ah Islamiyah), ustanovil jo je pokojni Abdullah Sungkar
42. GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF), tudi Fondation Secours Mondial (FSM). Urad v ZDA na naslovu: 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA, P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA. Drugi uradi: Fondation Secours Mondial (tudi Secours mondial de France (SEMONDE), tudi Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., tudi Fondation Secours Mondial vzw, tudi FSM, tudi Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., tudi Fondation Secours Mondial – Kosova, tudi Fondation Secours Mondial “World Relief”). Dodatni naslovi: 1) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francija, 2) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgija; 3) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Bruselj, Belgija; 4) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Bruselj, Belgija; 5) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, BIH; 6) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, BIH; 7) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; 8) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; 9) Rruga e Kavajes, stavba št. 3, stanovanje št. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albanija; 10) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan; Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkey; druge lokacije: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladeš, Čečenija (Rusija), Kitajska, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušetija (Rusija), Irak, Jordanija, Kašmir, Libanon, Zahodni breg in Gaza, Sierra Leone, Somalija and Sirija. Identifikacijska številka zveznega uslužbenca ZDA (U.S. Federal Employer Identification Number): 36-3804626. V.A.T. Številka: BE 454,419,759
43. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION (tudi Al Bir Al Dawalia, BIF, BIF-USA, Mezhdunarodnyj Blagotvoritel’nyl Fond). Identifikacijska št. zaposlenega (Employee Identification Number) (ZDA) 363823186. Lokacije v ZDA: 1) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453 ZDA; 2) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482 ZDA; 3) (nekoč na lokaciji) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 ZDA; 4) (nekoč na lokaciji) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 ZDA. Druge lokacije: 1) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbajdžan; 2) 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbajdžan; 3) Sarajevo, BIH; 4) Zenica, BIH; 5) (zadnji znani naslov) 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Kanada; 6) (zadnji znani naslov) P.O. Box 1508 Station 1, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada; 7) (zadnji znani naslov) 2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada; 8) Ottawa, Kanada; 9) Grozni, Čečenija; 10) 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Kitajska 730000; 11) Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Hrvaška; 12) Makhachkala, Dagestan; 13) Duisi, Gruzija; 14) Tbilisi, Gruzija; 15) Nazran, Ingušetija; 16) Burgemeester Kessensingel 40, Masstricht, Nizozemska; 17) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan; 18) P.O. Box 1055, Pešavar, Pakistan; 19) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moskva, Rusija 113149; 20) Ulitsa Oktyabr’skaya, dom. 89, Moskva, Rusija 127521; 21) P.O. Box 1937, Kartum, Sudan; 22) P.O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudska Arabija; 23) P.O. Box 10845, Riyadh 11442, Saudska Arabija; 24) Dushanbe, Tadžikistan; 25) Velika Britanija. Druge lokacije aktivnosti BIF: 1) Afganistan; 2) Bangladeš; 3) Gaza Strip; 4) BIH; 5) Jemen
44. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND (tudi. Benevolent International Fund). Lokacije: 1) (zadnji znani naslov) 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada; 2) (zadnji znani naslov) P.O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada; 3) (zadnji znani naslov) P.O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Kanada; 4) (zadnji znani naslov) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Kanada
45. TUNISIAN COMBATANT GROUP (tudi Groupe Combattant Tunisien)
46. MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP (tudi Groupe Islamique Combattant Marocain).”
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 907-05/2001-5
Ljubljana, dne 23. januarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost