Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

176. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Podčetrtek, stran 213.

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01), je Občinski svet občine Podčetrtek na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine Podčetrtek
I
V Občinsko volilno komisijo občine Podčetrtek se imenujejo:
Za predsednico
Ana Toplišek, Kozjanskega odreda 11, 3250 Rogaška Slatina.
Za namestnico predsednice
Gabrijela Omerzu, Imeno 4, 3254 Podčetrtek.
Za člana
Brigita Drozg, Nezbiše 44 a, 3253 Pristava pri Mestinju.
Za namestnika člana
Rajko Pečnik, Sedlarjevo 21, 3255 Buče.
Za člana
Darinka Kajba, Virštanj 72, 3254 Podčetrtek.
Za namestnika člana
Klavdija Dimec, Cesta na grad 4, 3254 Podčetrtek.
Za člana
Zdenka Leskovšek, Imeno 78, 3254 Podčetrtek.
Za namestnika člana
Marjanca Novak, Golobinjek ob Sotli 12, 3254 Podčetrtek.
II
Sedež komisije je v prostorih Občine Podčetrtek, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek.
III
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja 4 leta.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-006/2002
Podčetrtek, dne 24. decembra 2002.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost