Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002

Kazalo

3. Popravek kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, stran 2132.

Popravek
V kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 58-3072/01 z dne 13. 7. 2001, se v:
2. členu druga alinea pravilno glasi:
A/01.2 Živinoreja.
57. členu, 1.b) točka, za oklepajem v peti vrstici postavi pika, črta se besedilo: “... in se usklajuje skladno s porastom življenjskih stroškov”.
57. členu, 2. točka, stavek v peti in šesti vrstici, ki se glasi “Povračilo znaša 30% kilometrine določene s to kolektivno pogodbo za uporabo lastnega vozila” črta in se nadomesti s stavkom: Povračilo znaša 15% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
57. členu, 3.b) točka, v tretji vrstici besedilo “... zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98)” črta in se nadomesti s stavkom: ... višini zgornjega zneska, določenega z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94, 62/94, 7/95, 5/98, 50/01).
Ljubljana, dne 6. marca 2002.
Združenje delodajalcev
Slovenije
Pooblaščenka
Nevenka Murn l. r.
Sindikat kmetijstva
in živilske industrije Slovenije
Predsednik
Srečko Čater l. r.
Gospodarska zbornica
Slovenije
Združenje agroživilstva
Predsednik
Janez Železnikar l. r.
Konfederacija sindikatov 90
Sindikat agroživilstva
Predsednica
Alenka Kubik l. r.
Zadružna zveza Slovenije
Predsednik
Peter Vrisk l. r.

AAA Zlata odličnost