Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

99. Uredba o ratifikaciji Sklepa Skupnega odbora EFTA - Slovenija št. 2/2002, stran 1171.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SKLEPA SKUPNEGA ODBORA EFTA – SLOVENIJA ŠT. 2/2002
1. člen
Ratificira se Sklep Skupnega odbora EFTA – Slovenija št. 2/2002, ki je bil sprejet 28. oktobra 2002.
2. člen
Sklep se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
 
 
EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION
                                   SI-D 2/2002
                                31 October 2002
                            Distribution List B (SI)
DECISION OF THE JOINT EFTA-SLOVENIA COMMITTEE No. 2 of 2002
(Adopted by written procedure on 28 October 2002)
ANNEX IV
CONCERNING CUSTOMS DUTIES ON IMPORTS
AND CHARGES HAVING EQUIVALENT EFFECT
THE JOINT COMMITTEE,
Noting that all customs duties on products listed in Tables A and B to Annex IV have been eliminated according to the agreed timetable,
Having regard to Article 32 of the Agreement, empowering the Joint Committee to amend the Annexes of the Agreement,
DECIDES:
 
1. The content of Annex IV shall be deleted.
2. The Decision shall enter into force on 1 December 2002.
3. The Secretary-General of the European Free Trade Association shall deposit the text of this Decision with the Depositary.
                                   SI-D 2/2002
                                31. oktober 2002
                                 Seznam B (SI)
SKLEP SKUPNEGA ODBORA EFTA–SLOVENIJA ŠT. 2/2002
(sprejet v pisnem postopku dne 28. oktobra 2002)
PRILOGA IV
V ZVEZI S CARINSKIMI DAJATVAMI PRI UVOZU
IN DAJATVAMI Z ENAKOVREDNIM UČINKOM
SKUPNI ODBOR je
ob upoštevanju, da so vse carinske dajatve za izdelke, navedene v seznamih A in B k prilogi IV, odpravljene v skladu z dogovorjenim časovnim razporedom,
ob upoštevanju 32. člena sporazuma, ki pooblašča Skupni odbor, da spremeni priloge sporazuma,
SKLENIL:
 
1. Vsebina priloge IV se črta.
2. Ta sklep začne veljati 1. decembra 2002.
3. Generalni sekretar Evropskega združenja za prosto trgovino deponira besedilo tega sklepa pri depozitarju.
3. člen
Za izvajanje sklepa skrbi Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 334-02/2000-11
Ljubljana, dne 24. decembra 2002
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost