Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

98. Uredba o ratifikaciji Sklepa Skupnega odbora EFTA - Slovenija št. 1/2002, stran 1170.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SKLEPA SKUPNEGA ODBORA EFTA – SLOVENIJA ŠT. 1/2002
1. člen
Ratificira se Sklep Skupnega odbora EFTA – Slovenija št. 1/2002, ki je bil sprejet 28. oktobra 2002.
2. člen
Sklep se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
 
 
EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION
                                   SI-D 1/2002
                                31 October 2002
                            Distribution List B (SI)
DECISION OF THE JOINT EFTA–SLOVENIA COMMITTEE No. 1 of 2002 (Adopted by written procedure on 28 October 2002)
AMENDMENT TO ANNEX II
THE JOINT COMMITTEE,
Noting that the changes of the HS Nomenclature to the HS 2002 require adjustments in the HS headings,
Having regard to Article 32 of the Agreement, empowering the Joint Committee to amend the Annexes to the Agreement,
DECIDES:
1. HS heading 2. 08 in the list in Article 1 (2) shall be amended to read as follows:
2. The Decision shall enter into force on 1 December 2002.
3. The Secretary-General of the European Free Trade Association shall deposit the text of this Decision with the Depositary.
 
 
 
                                   SI-D 1/2002
                                31. oktober 2002
                                 Seznam B (SI)
SKLEP SKUPNEGA ODBORA EFTA–SLOVENIJA št. 1/2002 (sprejet v pisnem postopku dne 28. oktobra 2002)
SPREMEMBA PRILOGE II
SKUPNI ODBOR je
ob upoštevanju, da spremembe nomenklature HS k HS 2002 zahtevajo prilagoditve tarifnih številk HS,
ob upoštevanju 32. člena sporazuma, ki pooblašča Skupni odbor, da spremeni priloge sporazuma,
SKLENIL:
1. tarifna številka HS 0208 v seznamu v drugem odstavku 1. člena se spremeni:
2. Ta sklep začne veljati 1. decembra 2002.
3. Generalni sekretar Evropskega združenja za prosto trgovino deponira besedilo tega sklepa pri depozitarju.
3. člen
Za izvajanje sklepa skrbi Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije -Mednarodne pogodbe.
Št. 334-08/2001-2
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost