Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2002 z dne 27. 6. 2002

Kazalo

5890. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu Kostanjevica s samostanom in Galerijo na prostem - Formo vivo za kulturni spomenik državnega pomena, stran 5717.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Območja gradu Kostanjevica s samostanom in Galerijo na prostem – Formo vivo za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Območja gradu Kostanjevica s samostanom in Galerijo na prostem – Formo vivo za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
Spomenik Območje gradu Kostanjevica obsega območje parcel s številkami: *113, *115, *274, *309, *312, 1380/2, 1380/3, 1380/4, 1380/5, 1380/6, 1380/7, 1380/8, 1381/1, 1381/10, 1381/11, 1381/12, 1381/13, 1381/14, 1381/15, 1381/16, 1381/2, 1381/21, 1381/22, 1381/23, 1381/24, 1381/3, 1381/4, 1381/5, 1381/6, 1381/7, 1381/8, 1381/9, 1382, 1383/1, 1383/10, 1383/11, 1383/12, 1383/13, 1383/6, 1383/7, 1383/8, 1383/9, 1384, 1386/1, vse k.o. Kostanjevica.
Spomenik Samostan Kostanjevica obsega območje parcel s številkami: *113, *115, 1384, 1386/1, 1386/2, 1387/1, 1387/2, 1387/3, 1397/1, 1397/2, 1397/3, 1397/4, 1397/5, 1400/1, 1400/24, 1400/25, 1400/26, 1400/27, 1400/30, 1764/1 (del), 1793 (del), vse k.o. Kostanjevica in 2708/1 (del), 649/19, 649/39, vse k.o. Orehovec.
Spomenik Galerija na prostem – Forma viva obsega območje parcel s številkami: *113, *115, 1384, 1386/1, 1386/2, 1387/1, 1387/2, 1387/3, 1397/1, 1397/2, 1397/3, 1397/4, 1397/5, 1400/1, 1400/24, 1400/25, 1400/26, 1400/27, 1400/30, 1764/1 (del), 1793 (del), vse k.o. Kostanjevica in 2708/1 (del), 649/18, 649/19, 649/20 (del), 649/21 (del), 649/22 (del), 649/23, 649/27, 649/28, 649/32, 649/33, 649/34, 649/35, 649/36, 649/37, 649/38, 649/39, vse k.o. Orehovec.
Meje spomenikov so vrisane na katastrskem načrtu v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Vplivno območje spomenikov obsega vsa označena območja in območje naselja Kostanjevica, na katerih bi bili postavljeni objekti ali zasajene kulture, ki bi s svojo namembnostjo, obliko ali velikostjo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenika.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-7
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost