Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5885. Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj, stran 16731.

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93) v zvezi s prvim odstavkom 6. člena uredbe o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93 in 47/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj
1. člen
S to uredbo se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj (v nadaljevanju: akt legalizacije), ki sta jih izdelala Area, d.o.o., Cerknica, pod številko projekta 232/VII – 94 ter Area – Line, d.o.o., Cerknica, pod številko projekta 109/VII – 2002.
2. člen
Meja območja, ki ga obravnava akt legalizacije, se določi po naslednjih parcelah:
– k.o. Boh. Češnjica: 1439/3, 1538/2, 1726/2, 1734/2, 1734/3, 1751/4, 1759/9, 1769/4, 1773/1, 1773/5, 1773/7, 1773/9, 1773/11, 1774/6, 1774/7, 1784/8, 1784/11, 1817/2, 1817/3, 1817/4, 1904/3, 1957/10;
– k.o. Studor: 345, 346, 743, 944/4, 1510/1, 1525, 1610/2, 1660/2, 1666/2, 1669/3, 1685/2, 1804/4, 1807/4, 1814/1, 1830/2, 1830/3, 1830/5;
– k.o. Boh. Srednja vas: 894, 895/2, 896, 1003/95, 1005/1, 1026, 1031, 1049/3;
– k.o. Gorjuše: 122, 248, 477/3, 988/3, 1065/2, 1065/3, 1065/4;
– k.o. Savica: 1226/1, 1226/2, 1112/237, 1112/320, 1112/322.
3. člen
Sestavni deli akta legalizacije so:
– splošni podatki o aktu legalizacije in o njegovem izdelovalcu ter vsebinsko kazalo o vseh sestavinah akta legalizacije,
– pregledna karta občine z označeno razvrstitvijo posegov iz te uredbe,
– skupna obrazložitev akta legalizacije,
– soglasja organov in organizacij, ki so dali pogoje k posegom iz te uredbe,
– prikazi razvrstitve posegov (tekstualni, numerični in kartografski del ter potrebni načrti) s projektnimi rešitvami sanacij za tiste posege, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije ter s priloženimi evidencami posegov za vsak poseg posebej,
– ocene prispevkov vsakega posega k stroškom za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč.
4. člen
Posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati, so:
posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati in je zato potrebna odstranitev objekta ter vzpostavitev v naravno stanje:
-------------------------------------------------------------------------
Št. posega   Parc. št.    k.o.         Poseg
-------------------------------------------------------------------------
1        944/4      Studor        gostinski lokal
15       1112/237    Savica        počitniška hišica
17       1049/3     Bohinj. Srednja vas počitniška hišica
25       1112/320    Savica        počitniška hišica
29       477/3      Gorjuše       počitniška hišica
33       1031      Boh. Srednja vas   počitniška hišica
39       1525      Studor        počitniška hišica
43       988/3      Gorjuše       počitniška hišica
54       1904/3     Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
62       1817/4     Bohinj. Češnica   počitniška hišica
64       1610/2     Studor        počitniška hišica
73       1817/2, 1817/3 Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
76       1830/3, 1830/5 Studor        počitniška hišica
79       1814/1     Studor        kuhinja in jedilnica
                           (tabor)
86       1807/4     Studor        odprta veranda
87       1226/1     Savica        počitniška hišica
93       1510/1     Studor        počitniška hišica
100       1751/4     Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
105       1226/2     Savica        počitniška hišica
111       1112/322    Savica        počitniška hišica
114       1726/2     Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
116       1538/2     Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
123       345 in 346   Studor        gospodarsko stanov.
                           obj.
-------------------------------------------------------------------------
posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati, možna pa je vzpostavitev v prejšnje stanje:
----------------------------------------------------------------------
Št. posega   Parc. št.    k.o.         Poseg
----------------------------------------------------------------------
2        1065/3     Gorjuše       počitniška hišica
4        1957/10     Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
7        1065/2     Gorjuše       počitniška hišica
9        1065/4     Gorjuše       počitniška hišica
23       1003/95     Boh. Srednja vas   počitniška hišica
24       894       Boh. Srednja vas   počitniška hišica
26       895/2      Boh. Srednja vas   počitniška hišica
44       1830/2     Studor        počitniška hišica
58       896       Boh. Srednja vas   počitniška hišica
59       1003/95     Boh. Srednja vas   počitniška hišica
72       1666/2     Studor        počitniška hišica
75       1003/95     Boh. Srednja vas   počitniška hišica
80       1005/1     Boh. Srednja vas   počitniška hišica
89       1003/95     Boh. Srednja vas   počitniška hišica
94       1439/3     Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
104       248       Gorjuše       počitniška hišica
108       1734/2 in    Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
        1734/3
115       743       Studor        počitniška hišica
122       1685/2     Studor        počitniška hišica
133       1669/3     Studor        počitniška hišica
134       1660/2     Studor        počitniška hišica
----------------------------------------------------------------------
5. člen
Posegi v prostor, kjer je legalizacija možna s pogoji sanacije, so:
--------------------------------------------------------------------------
Št. posega   Parc. št.    k.o.         Poseg
--------------------------------------------------------------------------
37       1804/4     Studor        stanovanjski prizidek
6        1773/7     Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
8        1773/5     Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
13       1759/9     Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
18       1769/4     Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
19       1773/11     Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
49       1773/9     Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
53       1774/6     Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
61       1784/11     Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
68       1026      Boh. Srednja vas   počitniški objekt
77       1774/7     Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
84       1773/1     Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
128       1784/8     Bohinj. Češnjica   počitniška hišica
--------------------------------------------------------------------------
6. člen
Posegi v prostor, kjer je legalizacija možna brez pogojev sanacije, so:
-----------------------------------------------------------------
Št. posega   Parc. št.    k.o.      Poseg
-----------------------------------------------------------------
90       122       Gorjuše     pomožni kmetijski
                        objekt
-----------------------------------------------------------------
7. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja organ urbanistične inšpekcije.
8. člen
Ta akt legalizacije je na vpogled na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo – Uradu Republike Slovenije za prostorsko planiranje in na Občini Bohinj.
9. člen
Ta akt legalizacije začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 636-15/2002-2
Ljubljana, dne 24. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost