Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5883. Ugotovitev, da je mandat člana Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota prešel na naslednjega kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije - LDS v 1. volilni enoti, stran 16730.

Glede na sklep Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota z dne 28. novembra 2002, da je županu Antonu Slavicu prenehal mandat člana Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota na podlagi 37.b člena, v povezavi s peto alineo prvega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), in da se je Anton Slavic odrekel pravici do pritožbe zoper ugotovitveni sklep mestnega sveta o prenehanju mandata, je občinska volilna komisija na seji, dne 5. decembra 2002, na podlagi 30. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02)
u g o t o v i l a,
da je mandat člana Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota prešel na naslednjega kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije – LDS v 1. volilni enoti.
Ta kandidat je Aleksander Šeruga, roj. 31. 3. 1944, ekonomski tehnik, iz Murske Sobote, Stara ulica 3.
Kandidat je dne 5. decembra 2002 podal izjavo, da sprejema mandat.
Št. 00601-0005/2002
Murska Sobota, dne 5. decembra 2002.
Predsednik komisije
Bojan Žunič, univ. dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost