Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5879. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Brežice na lokalnih volitvah 2002, stran 16719.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Brežice na lokalnih volitvah 2002
Občinska volilna komisija občine Brežice je na 9. seji dne 1. 12. 2002 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta občine Brežice, ki so bile 10. 11. 2002 oziroma 1. 12. 2002
I. Skupni rezultati udeležbe v občini
– skupno število volivcev z območja občine: 19.988,
– skupaj glasovalo po imeniku: 13.640,
– skupaj glasovalo s potrdili: 1,
– skupaj glasovalo: 13.641,
– procent udeležbe v občini: 68.25%.
Ker so bile prazne ali sta bili obkroženi dve ali več številk ob imenih list kandidatov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 732 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 12.909 glasovnic.
II. Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Brežice dobile naslednje število glasov
Glasov  %gl.   Št.  Ime liste
----------------------------------------------------------------------
2.892   22.4   1.  SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije
586    4.5    2.  N.Si – Nova Slovenija-Krščanska ljudska
             stranka
202    1.6    3.  Lista za razvoj mesta Brežice, Jožef Tomc
933    7.2    4.  DeSUS – Demokratična stranka upokojencev
             Slovenije
1.613   12.5   5.  LORKS – Lista občine za razvoj KS
1.324   10.3   6.  SLS – Slovenska ljudska stranka
846    6.6    7.  ZLSD – Združena lista socialnih demokratov
887    6.9    8.  PUM – Posavska unija mladih
1.098   8.5    9.  SNS – Slovenska nacionalna stranka
311    2.4    10.  DS – Demokratska stranka Slovenije
2.217   17.2   11.  LDS – Liberalna demokracija Slovenije
12.909          Skupaj
III. Po volilnih enotah so posamezne liste kandidatov dobile naslednje število glasov:
Volilna enota 1: število mandatov v volilni enoti 9
količnik: 441.666667
Glasov  %gl.   MA    %ostan.  Št.    Ime liste
-----------------------------------------------------------------------------------
1001   25,2   2     26,6   1.    SDS-Socialdemokratska stranka
                         Slovenije
159    4,0    0     36,0   2.    Nova Slovenija-Krščanska ljudska
                         stranka
202    5,1    0     45,7   3.    Lista za razvoj mesta Brežice,
                         Jože Tomc
185    4,7    0     41,9   4.    Demokratična stranka upokojencev
                         Slovenije
451    11,3   1     2,1    5.    Lista občine za razvoj KS
201    5,1    0     45,5   6.    Slovenska ljudska stranka
344    8,7    0     77,9   7.    Združena lista socialnih
                         demokratov
279    7,0    0     63,2   8.    PUM – Posavska unija mladih
348    8,8    0     78,8   9.    Slovenska nacionalna stranka
86    2,2    0     19,5   10.    Demokrati Slovenije
719    18,1   1     62,8   11.    Liberalna demokracija Slovenije
3.975        4               Skupaj
Volilna enota 2: število mandatov v volilni enoti 8
količnik: 407.125000
Glasov  %gl.   MA    %ostan.  Št.    Ime liste
-----------------------------------------------------------------------------------
662    20,3   1     62,6   1.    SDS-Socialdemokratska stranka
                         Slovenije
190    5,8    0     46,7   2.    Nova Slovenija-Krščanska ljudska
                         stranka
315    9,7    0     77,4   4.    Demokratična stranka upokojencev
                         Slovenije
353    10,8   0     86,7   5.    Lista občine za razvoj KS
424    13,0   1     4,1    6.    Slovenska ljudska stranka
210    6,4    0     51,6   7.    Združena lista socialnih
                         demokratov
209    6,4    0     51,3   8.    PUM – Posavska unija mladih
234    7,2    0     57,5   9.    Slovenska nacionalna stranka
88    2,7    0     21,6   10.    Demokrati Slovenije
572    17,6   1     40,5   11.    Liberalna demokracija Slovenije
3.257        3               Skupaj
Volilna enota 3: število mandatov v volilni enoti 6
količnik: 469.666667
Glasov  %gl.   MA    %ostan.  Št.    Ime liste
-----------------------------------------------------------------------------------
544    19,3   1     15,8   1.    SDS-Socialdemokratska stranka
                         Slovenije
129    4,6    0     27,5   2.    Nova Slovenija-Krščanska ljudska
                         stranka
128    4,5    0     27,3   4.    Demokratična stranka upokojencev
                         Slovenije
475    16,9   1     1,1    5.    Lista občine za razvoj KS
343    12,2   0     73,0   6.    Slovenska ljudska stranka
136    4,8    0     29,0   7.    Združena lista socialnih
                         demokratov
265    9,4    0     56,4   8.    PUM – Posavska unija mladih
213    7,6    0     45,4   9.    Slovenska nacionalna stranka
74    2,6    0     15,8   10.    Demokrati Slovenije
511    18,1   1     8,8    11.    Liberalna demokracija Slovenije
2.818        3               Skupaj
Volilna enota 4: število mandatov v volilni enoti 7
količnik: 408.428571
Glasov  %gl.   MA    %ostan.  Št.    Ime liste
-----------------------------------------------------------------------------------
685    24,0   1     67,7   1.    SDS-Socialdemokratska stranka
                         Slovenije
108    3,8    0     26,4   2.    Nova Slovenija-Krščanska ljudska
                         stranka
305    10,7   0     74,7   4.    Demokratična stranka upokojencev
                         Slovenije
334    11,7   0     81,8   5.    Lista občine za razvoj KS
356    12,5   0     87,2   6.    Slovenska ljudska stranka
156    5,5    0     38,2   7.    Združena lista socialnih
                         demokratov
134    4,7    0     32,8   8.    PUM – Posavska unija mladih
303    10,6   0     74,2   9.    Slovenska nacionalna stranka
63    2,2    0     15,4   10.    Demokrati Slovenije
415    14,5   1     1,6    11.    Liberalna demokracija Slovenije
2.859        2               Skupaj
IV. Dodelitev direktnih mandatov
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 12 mandatov, in sicer:
v volilni enoti 1 – 4 mandati, ki so jih prejele:
1. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije: 2 mandata
izvoljena sta:
– mag. Andrej Vizjak, roj. 6. 8. 1964, Ul. Stare pravde 28, Brežice,
– Marko Hercigonja, roj. 15. 7. 1967, Slomškova 11, Brežice.
2. LORKS – Lista občine za razvoj KS: 1 mandat
izvoljen je:
– Vojko Bibič, roj. 2. 12. 1962, Ul. Kozjanskih borcev 32, Brežice.
3. LDS – Liberalna demokracija Slovenije: 1 mandat
izvoljen je:
– Bojan Petan, roj. 25. 3. 1961, Pod obzidjem 26 a, Brežice.
v volilni enoti 2 – 3 mandati, ki so jih prejele:
1. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije: 1 mandat
izvoljen je:
– Jernej Zorko, roj. 23. 8. 1937, Župeča vas 21/a, Cerklje ob Krki.
2. SLS – Slovenska ljudska stranka: 1 mandat
izvoljen je:
– Lado Križman, roj. 26. 9. 1963, Topliška cesta 17, Čatež ob Savi.
3. LDS – Liberalna demokracija Slovenije: 1 mandat
izvoljen je:
– Bojan Tičar, roj. 16. 5. 1960, Cerina 1b, Čatež ob Savi.
v volilni enoti 3 – 3 mandati, ki so jih prejele:
1. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije: 1 mandat
izvoljen je:
– Ivan Molan, roj. 5. 7. 1963, Sela pri Dobovi 58, Dobova.
2. LORKS – Lista občine za razvoj KS: 1 mandat
izvoljena je:
– Stanka Preskar, roj. 1. 12. 1961, Globoko 33, Globoko.
3. LDS – Liberalna demokracija Slovenije: 1 mandat
izvoljen je:
– Borut Mokrovič, roj. 10. 12. 1946, Rigonce 6, Dobova.
v volilni enoti 4 – 2 mandata, ki sta jih prejele:
1. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije: 1 mandat
izvoljen je:
– Milko Veršec, roj. 6. 6. 1965, Bizeljska cesta 98/a, Bizeljsko.
2. LDS – Liberalna demokracija Slovenije: 1 mandat
izvoljena je:
– Nataša Štarkl, roj. 2. 5. 1972, Trebež 43, Artiče.
Imenovani kandidati so bili v skladu z drugim odstavkom 18. člena ZLV izvoljeni po vrstnem redu na posamezni listi, razen kandidatke LORKS – Liste občine za razvoj KS v 3. volilni enoti, ki je bila izvoljena na podlagi preferenčnih glasov, saj je več kot četrtina volivcev tej listi v 3. volilni enoti oddala preferenčne glasove (31,36%) in izvoljena je kandidatka, ki je prejela največ preferenčnih glasov in je število le-teh preseglo 10% števila vseh glasov oddanih za listo v tej volilni enoti (Stanka Preskar 16%).
V. Dodelitev mandatov, ki niso bili dodeljeni v volilnih enotah
V skladu s 16. in 17. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 18 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh štirih volilnih enotah. Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh štirih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 30 (d’Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih 30 količnikov naslednje (drugi odstavek 16. člena zakona o lokalnih volitvah):
Število mandatov v občini: 30
Zap.      Količnik    Št.   Ime liste
št.       liste
-----------------------------------------------------------------------------
1        2892.00     1    SDS-Socialdemokratska stranka
                     Slovenije
2        2217.00     11    Liberalna demokracija Slovenije
3        1613.00     5    Lista občine za razvoj KS
4        1446.00     1    SDS-Socialdemokratska stranka
                     Slovenije
5        1324.00     6    Slovenska ljudska stranka
6        1108.50     11    Liberalna demokracija Slovenije
7        1098.00     9    Slovenska nacionalna stranka
8        964.00     1    SDS-Socialdemokratska stranka
                     Slovenije
9        933.00     4    Demokratična stranka upokojencev
                     Slovenije
10       887.00     8    PUM – Posavska unija mladih
11       846.00     7    Združena lista socialnih demokratov
12       806.50     5    Lista občine za razvoj KS
13       739.00     11    Liberalna demokracija Slovenije
14       723.00     1    SDS-Socialdemokratska stranka
                     Slovenije
15       662.00     6    Slovenska ljudska stranka
16       586.00     2    Nova Slovenija-Krščanska ljudska
                     stranka
17       578.40     1    SDS-Socialdemokratska stranka
                     Slovenije
18       554.25     11    Liberalna demokracija Slovenije
19       549.00     9    Slovenska nacionalna stranka
20       537.67     5    Lista občine za razvoj KS
21       482.00     1    SDS-Socialdemokratska stranka
                     Slovenije
22       466.50     4    Demokratična stranka upokojencev
                     Slovenije
23       443.50     8    PUM – Posavska unija mladih
24       443.40     11    Liberalna demokracija Slovenije
25       441.33     6    Slovenska ljudska stranka
26       423.00     7    Združena lista socialnih demokratov
27       413.14     1    SDS-Socialdemokratska stranka
                     Slovenije
28       403.25     5    Lista občine za razvoj KS
29       369.50     11    Liberalna demokracija Slovenije
30       366.00     9    Slovenska nacionalna stranka
31       361.50     1    SDS-Socialdemokratska stranka
                     Slovenije
32       331.00     6    Slovenska ljudska stranka
33       322.60     5    Lista občine za razvoj KS
34       321.33     1    SDS-Socialdemokratska stranka
                     Slovenije
35       316.71     11    Liberalna demokracija Slovenije
Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Brežice dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v posameznih volilnih enotah, na način, opisan v točki IV. tega poročila (tretji odstavek 16. člena ZLV).
Tako posameznim listam na ravni občine pripada naslednje skupno število mandatov:
ime liste kandidatov                   skupno število mandatov
--------------------------------------------------------------------------------
1. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije                  7
2. LDS – Liberalna demokracija Slovenije                    6
3. LORKS – Lista občine za razvoj KS                      4
4. SLS – Slovenska ljudska stranka                       3
5. SNS – Slovenska nacionalna stranka                     3
6. DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije             2
7. PUM – Posavska unija mladih                         2
8. ZLSD – Združena lista socialnih demokratov                 2
9. N.Si – Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka               1
in se jim glede na že podeljene direktne mandate iz IV. točke tega poročila prida še:
ime liste kandidatov                      število mandatov
--------------------------------------------------------------------------------
1. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije                  2
2. LDS – Liberalna demokracija Slovenije                    2
3. LORKS – Lista občine za razvoj KS                      2
4. SLS – Slovenska ljudska stranka                       2
5. SNS – Slovenska nacionalna stranka                     3
6. DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije             2
7. PUM – Posavska unija mladih                         2
8. ZLSD – Združena lista socialnih demokratov                 2
9. N.Si – Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka               1
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika iz 15. člena ZLV v volilni enoti (17. člen ZLV).
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
1. SNS – Slovenska nacionalna stranka v I. volilni enoti
izvoljen je:
– Stanko Radanovič, roj. 7. 4. 1955, Gornji Lenart 18, Brežice.
2. DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije v II. volilni enoti
izvoljen je:
– Janko Žalac, roj. 18. 1. 1957, Obrežje 59 a, Jesenice na Dolenjskem.
3. PUM – Posavska unija mladih v I. volilni enoti
izvoljen je:
– Jurij Pezdirc, roj. 6. 8. 1976, Slomškova ulica 11, Brežice.
4. ZLSD – Združena lista socialnih demokratov v I. volilni enoti
izvoljena je:
– Milenka Jesenko, roj. 26. 1. 1942, Pod obzidjem 20, Brežice.
5. SLS – Slovenska ljudska stranka v IV. volilni enoti
izvoljen je:
– Roman Matjašič, roj. 13. 3. 1969, Sromlje 22, Sromlje.
6. N.Si – Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka v II. volilni enoti
izvoljena je:
– Mira Budič, roj. 16. 12. 1969, Podgračeno 1, Jesenice na Dolenjskem.
7. SNS – Slovenska nacionalna stranka v IV. volilni enoti
izvoljen je:
– Peter Skrivalnik, roj. 27. 1. 1954, Pišece 12/a, Pišece.
8. LORKS – Lista občine za razvoj KS v II. volilni enoti
izvoljen je:
– Jože Avšič, roj. 20. 2. 1949, Topliška ulica 11, Čatež ob Savi.
9. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije v IV. volilni enoti
izvoljen je:
– Ivan Pondelak, roj. 12. 1. 1956, Spodnja Pohanca 3, Artiče.
10. DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije v IV. volilni enoti
izvoljen je:
– Rok Kržan, roj. 4. 8. 1936, Vinarska cesta 14, Bizeljsko.
11. PUM – Posavska unija mladih v III. volilni enoti
izvoljen je:
– Davor Račič, roj. 3. 11. 1976, Mali vrh 21 d, Globoko.
12. LDS – Liberalna demokracija Slovenije v I. volilni enoti
izvoljena je:
– Alja Kobali, roj. 29. 3. 1970, Prežihova 15, Brežice.
13. SLS – Slovenska ljudska stranka v III. volilni enoti
izvoljen je:
– Janez Vogrinc, roj. 7. 10. 1968, Gabrje pri Dobovi 43, Dobova.
14. ZLSD – Združena lista socialnih demokratov v II. volilni enoti
izvoljen je:
– Mihael Škrlec, roj. 16. 1. 1938, Velika Dolina 4a.
15. SDS – Socialdemokratska stranka Slovenije v II. volilni enoti
izvoljen je:
– Andrej Oštrbenk, roj. 23. 5. 1944, Rimska cesta 35, Čatež ob Savi.
16. LORKS – Lista občine za razvoj KS v IV. volilni enoti
izvoljen je:
– Dušan Medved, roj. 22. 5. 1971, Trebež 21a, Artiče.
17. LDS – Liberalna demokracija Slovenije v III. volilni enoti
izvoljen je:
– Branko Blaževič, roj. 5. 2. 1965, Kapele 49, Kapele.
18. SNS – Slovenska nacionalna stranka v I. volilni enoti
izvoljena je:
– Vanja Veselič, roj. 21. 2. 1983, Vodnikova 8, Brežice.
Imenovani kandidati so bili v skladu z drugim odstavkom 18. člena ZLV izvoljeni po vrstnem redu na posamezni listi, razen kandidata LORKS – Liste občine za razvoj KS v 4. volilni enoti, ki je bil izvoljen na podlagi preferenčnih glasov, saj je več kot četrtina volivcev tej listi v 4. volilni enoti oddala preferenčne glasove (33,83%) in izvoljen je kandidat, ki je prejel največ preferenčnih glasov in je število le-teh preseglo 10% števila vseh glasov oddanih za listo v tej volilni enoti (Dušan Medved 12,57%).
Pri delitvi mandatov na ravni občine je Občinska volilna komisija uporabila tudi določbo prvega odstavka 93. člena zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 in 70/02), na podlagi katerega se v primeru, če so v volilni enoti že razdeljeni vsi mandati, mandat dodeli istoimeni listi v tisti volilni enoti, v kateri ima lista naslednji najvišji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Določbo tega člena je komisija uporabila v dveh primerih in sicer pri dodelitvi šestega mandata listi LDS – Liberalna demokracija Slovenije in tretjega mandata listi SNS – Slovenska nacionalna stranka.
VI. Člani Občinskega sveta občine Brežice, izvoljeni na volitvah 10. 11. 2002 oziroma 1. 12. 2002 so:
V 1. volilni enoti, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Brežice, Šentlenart in Zakot-Bukošek-Trnje:
1. mag. Andrej Vizjak – SDS Socialdemokratska stranka Slovenije,
2. Marko Hercigonja – SDS Socialdemokratska stranka Slovenije,
3. Vojko Bibič – LORKS Lista občine za razvoj KS,
4. Bojan Petan – LDS Liberalna demokracija Slovenije,
5. Stanko Radanovič – SNS Slovenska nacionalna stranka,
6. Jurij Pezdirc – PUM Posavska unija mladih,
7. Milenka Jesenko – ZLSD Združena lista socialnih demokratov,
8. Alja Kobali – LDS Liberalna demokracija Slovenije,
9. Vanja Veselič – SNS Slovenska nacionalna stranka.
V 2. volilni enoti, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Jesenice na Dolenjskem, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina in Velike Malence:
1. Jernej Zorko – SDS Socialdemokratska stranka Slovenije,
2. Lado Križman – SLS Slovenska ljudska stranka,
3. Bojan Tičar – LDS Liberalna demokracija Slovenije,
4. Janko Žalac – DeSUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije,
5. Mira Budič – N.Si – Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka,
6. Jože Avšič – LORKS Lista občine za razvoj KS,
7. Mihael Škrlec – ZLSD Združena lista socialnih demokratov,
8. Andrej Oštrbenk – SDS Socialdemokratska stranka Slovenije.
V 3. volilni enoti, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Dobova, Globoko in Kapele:
1. Ivan Molan – SDS Socialdemokratska stranka Slovenije,
2. Stanka Preskar – LORKS Lista občine za razvoj KS,
3. Borut Mokrovič – LDS Liberalna demokracija Slovenije,
4. Davor Račič – PUM Posavska unija mladih,
5. Janez Vogrinc – SLS Slovenska ljudska stranka,
6. Branko Blaževič – LDS Liberalna demokracija Slovenije.
V 4. volilni enoti, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Pečice, Križe, Pišece in Sromlje:
1. Milko Veršec – SDS Socialdemokratska stranka Slovenije,
2. Nataša Štarkl – LDS Liberalna demokracija Slovenije,
3. Roman Matjašič – SLS Slovenska ljudska stranka,
4. Peter Skrivalnik – SNS Slovenska nacionalna stranka,
5. Ivan Pondelak – SDS Socialdemokratska stranka Slovenije,
6. Rok Kržan – DeSUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije,
7. Dušan Medved – LORKS Lista občine za razvoj KS.
Št. 008-2/02
Brežice, dne 3. decembra 2002.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Brežice
Maja Baškovič, univ. dipl. pravnica l. r.
Namestnik predsednice
Občinske volilne komisije
občine Brežice
Bogdan Matjašič, univ. dipl. pravnik l. r.
Člani OVK občine Brežice:
Ivan Čakar l. r.
Martin Gramc l. r.
Andreja Pavlin l. r.
Ivanka Medvešček l.r .
Franc Zorko l. r.

AAA Zlata odličnost